Przekaz Pana Jezusa
do Polaków i całego świata.

-1-

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Właściwie, dlaczego ja robię ten przekaz?
Byłam zaplanowana do tego, zanim się urodziłam.
Przez rok trzy osoby dręczyły mnie przy pomocy złego ducha, a ja broniłam się modlitwą, krzyżem.

 

25.01.2015 roku

Na domu sąsiadów ukazał się krzyż, duży na cały dom, ognisty.
To widzenie trwało kilka sekund, a ja wtedy powiedziałam: „Pan Jezus jest z nami.”
Pan Jezus głośno przemówił w moim pokoju: „I gdzie są te diabły?

Miałam natchnienie, że zły duch jest w ludziach po to, aby nam uświadomić, że piekło jest, że trzeba zmienić swoje życie, aby całą wieczność nie być w piekle.

Kary za grzechy trzeba odpokutować w czyśćcu.

Zły duch to upadły anioł, który zbuntował się i sam chciał być ważniejszy od Boga. Buduje swoje królestwo z ludzi, którzy ciężko grzeszą.

Gdy popełniamy grzech diabeł się cieszy. Gdy u nas został popełniony grzech, diabeł się cieszył, aż chichotał, że tak się stało. Słyszałam chichot diabła.

Chodziłam do kościoła, który był w budowie, nie było w nim krzyża, mnie natomiast dręczyły złe duchy. Często w domu broniłam się patrząc na krzyż, do kościoła brałam krzyż I jakoś przetrwałam. Miałam natchnienie w trakcie psalmu „Szukam oblicza twego Panie”, aby szukać oblicza Boga w kościele’. Poprosiłam księdza, aby krzyż był w kościele, ksiądz przychylił się do mojej prośby i moje problemy w kościele skończyły się.


Patrząc na krzyż odpędzamy złego ducha od siebie, dlatego powinien być w każdym pomieszczeniu.

-3-

Pan Jezus pokazał przeze mnie dużo spraw, z którymi ludzie mają wątpliwości.

Byłam w kościele na mszy świętej. Pewna kobieta przyjęła Najświętszy Sakrament. Widocznie przyjęła go niegodnie, bez spowiedzi świętej, bo zaczęła się wić i ryczeć nieludzkim głosem. To było przerażające. Tam gdzie są grzechy, ma prawo być zły duch. Ksiądz wyszedł i powiedział, że to jest spotkanie z Panem Jezusem. Pan Jezus pokazał, że naprawdę przyjmujemy Go w Komunii Świętej. Obecny jest także w każdym Sakramencie, np. chrztu, bierzmowania, małżeństwa.

Gdy chcemy uwolnić się od złego ducha, to trzeba wyspowiadać się a dopiero egzorcysta uwolni od złego ducha.

Był jeszcze jeden przykład na to, że Pan Jezus jest w Najświętszym Sakramencie. W miejscowości, w której mieszkam, ksiądz rekolekcjonista błogosławił wszystkich Najświętszym Sakramentem, niektórzy upadali. Tak Pan Jezus działa na ludzi. Gdyby tam był zwykły opłatek, nikt by nie upadł.

Byłam u spowiedzi świętej, a ksiądz powiedział: „Siostra słabo żałowała za grzechy.” Skąd on o tym wiedział? W konfesjonale spowiadamy się nie księdzu, ale właśnie Panu Jezusowi. Pan Jezus przemówił przez księdza.

Aby w pełni zrozumieć naszą wiarę, trzeba zrozumieć Krzyż.
Czytając Stary Testament, dowiadujemy się, że Pan Bóg karał ludzi gdy grzeszyli. Tak działo się cyklicznie. Bóg karał ludzi, a oni się nawracali. Pan Bóg kocha ludzi i nie chciał ich więcej karać. Swojego Syna złożył w ofierze, aby widzieli ogromną miłość Boga Ojca i Pana Jezusa do ludzi, ta śmierć jest odkupieniem za grzechy ludzi, a szczególnie za grzech pierworodny. Zamiast kary, otworzyło się niebo dla wszystkich. Pan Jezus przez Swoją męczeńską śmierć dał nam życie wieczne (z Bogiem), zadośćuczynił Bogu Ojcu za nasze grzechy. Miałam natchnienie, że miłość do ludzi Boga Ojca i Pana Jezusa, była przyczyną odkupienia ludzi od grzechów.


-4-

Pokazana mi była Wszechmoc Boga.

Wszechmoc Boża pokazana była w cudach np. na stole szukałam różańca, nie było go, a po chwili leżał na środku stołu, podobnie było z okularami.

Doświadczyłam cudu. W kościele na Placu Piastowskim w Bydgoszczy widziałam Tabernakulum małe, a nad nim mały obraz Pan Jezusa, gdy byłam następny raz w tym kościele widziałam przepiękne Tabernakulum bardzo bogate. Obecnie jest Tabernakulum takie, które było umieszczone w czasie budowy kościoła, a nad nim duży obraz Pan Jezusa. O tym że Tabernakulum nie było zmieniane dowiedziałam się od księdza.

W domu mam obraz Pana Jezusa Miłosiernego, przez dwa dni widziałam żywe oczy Pana Jezusa na tym obrazie.

Duch Święty działa w nas, Ja odczułam działanie Ducha Świętego wielokrotnie.

Temat, którego nie rozumiałam został mi wyjaśniony, bez zdobywania wiedzy na ten temat. Dzięki Duchowi Świętemu zrozumiałam krzyż, grzech pierworodny, statuę wolności .

Bliska mi osoba pukała czymś parę godzin. Był u niej lekarz, dostała zastrzyk uspokajający, ale to nie pomogło, uspokoiła się, gdy z mężem pomodliliśmy się.

-6-

Ktoś z rodziny był dla mnie niedobry, gdy modliłam się za tę osobę było dobrze. Gdy tylko nie pomodliłam się było źle. Trwało to jakiś czas.

Modlitwa pomaga w małżeństwie. Mam takie doświadczenie, kiedy mąż przesadził w czymś, to potem chciał aby się z nim modlić. I to pomaga. Po wspólnej modlitwie nie chce się pamiętać złego. Gdyby wszyscy tak robili, rozwodów byłoby mniej. W małżeństwie nie trzeba czekać na inicjatywę małżonka, ponieważ modlitwa w każdym przypadku pomaga.

Miałam problem z bliską mi osobą, zawiozłam ją do rodziny, aby tam pobyła, niestety nie chciała wrócić do domu. Prosiliśmy ją, ale ona się uparła że zostanie. Dopiero gdy się pomodliłam, bliska mi osoba zmieniła zdanie i wsiadła do samochodu.

Modlitwa do św. Michała Archanioła jest egzorcyzmem, który odgania złe duchy. Byłam w kościele, kiedy ten egzorcyzm był odmawiany, a młody człowiek dostał drgawek w czasie tej modlitwy. Później wyszedł z kościoła, jakby nic się nie stało. Zły duch złościł się i protestował, że była odmawiana ta modlitwa, więc módlmy się często tą modlitwą.

-7-

Gdy człowieka ogarną niepotrzebne uczucia miłości to trzeba się modlić, modlitwa pomaga, ale trzeba to zrobić z pełną szczerością. W uczuciach nienawiści trzeba modlić się co jakiś czas.

09.03.2016 roku

Miałam wrażenie, że Pan Jezus żegna się ze mną. Dzisiaj były ostatnie instrukcje, polecenia, uwagi, które czytałam w książkach. Po południu odmówiłam różaniec, Tajemnicę Chwalebną, a tam przeczytałam, że czas się pożegnać i wstąpić do Nieba, że już były wydane właśnie ostatnie polecenia, instrukcje i uwagi. Zrozumiałam, że to rzeczywiście pożegnanie i zaczęłam płakać. Płakałam kilka godzin bez przerwy. Było mi tak smutno, jakby ktoś najbliższy mnie opuścił. Choć byłam świadoma, że Pan Jezus z nami będzie zawsze do końca czasów. Za 2 dni nie było tej wersji Tajemnicy Różańcowej, którą wcześniej czytałam .

Były podpowiedzi, wprost słyszałam o zjednoczeniu chrześcijan i Żydów. Było to w Wielki Piątek po Komunii Świętej. Słyszałam głos wewnętrzny. W niedzielę, w czasie Mszy Świętej, modliłam się o zjednoczenie chrześcijan i Żydów, pytałam Pana Jezusa co robić, aby tak się stało. Dostałam odpowiedź zwykłą, przez natchnienie, że powinniśmy modlić się jedną godzinę przez miesiąc. Przepraszać Boga za grzechy, prosić Boga o łaski w sprawie zjednoczenia chrześcijan i Żydów.

-8-

Słyszałam głos wewnętrzny, że miałam znaleźć ludzi, czystych jak szkarłat. Do mojej koleżanki, sąsiada wysłałam świadectwo, on zadzwonił i opowiedział mi, że rozmawia z Panem Jezusem, Jan Paweł II do Niego krzyczał dwa razy, że powinniśmy w pierwsze soboty miesiąca przepraszać Niepokalaną Matkę Bożą za wszelkie zniewagi i bluźnierstwa. Pan Jezus podał mu na kartce papieru piękną modlitwę, a gdy przestał się modlić, kartka była pusta. Można czuć się jak w Niebie, będąc tu na ziemi, trzeba tylko się modlić, przybliżać do Boga, spełniać Jego wolę.

W pierwszy piątek miesiąca byłam u spowiedzi świętej, pościłam (ścisły post), modliłam się za dusze w czyśćcu cierpiące, a w nocy czułam tchnienie Boże. Czułam je cztery razy, a gdy włączyłam Radio „Maryja,” słyszałam, że takie tchnienie oznacza przybliżenie do Boga.

-9-

28.05.2016 roku

Gdy modliłam się na różańcu, na niebie ukazał się Krzyż z promieni słonecznych, a w środku, na słońcu pulsująca biała Hostia. Trwało to około 10 minut. Teraz gdy patrzę na słońce przemienia się ono w Hostię, a wokół tworzą się różne kolory, najczęściej czerwony. Pan Jezus wskazał przez natchnienie, że powinniśmy Jemu dziękować za wszystkie łaski, jakimi nas obdarza, odmawiać różaniec i wypraszać łaski przez Matkę Bożą. Adorujmy Cud Eucharystyczny, odbierajmy błogosławieństwa.

Obecnie wszyscy patrząc w słońce mamy wgląd do duszy. Zobaczymy słońce w różnych kolorach. Świadczy to o tym że, zbliża się sąd ostateczny- karzący. Nawracajcie się do Boga w Trójcy Jedynego, który Jest Bogiem wszechmogącym i jedynym na świecie.

Obudził mnie straszny ból, w wizji pokazane mi było, jak cierpią dzieci, gdy dokonuje się aborcji. Ból trwał krótko, bo trudno byłoby wytrzymać dłużej.

-10-

Usłyszałam słowa: „Zbawienie od Boga, które trzeba rozeznać.”

Modliłam się na różańcu i czytałam tajemnice, a tam, teraz jest Orędzie Pana Jezusa do Polaków. Orędzie to wskazuje na przewodnią rolę Polski w odnowie życia duchowego świata. Jest to napisane w książeczce do modlitwy „Modlitwa, Ofiara i Pokuta.”

Cytat: „Tak jak po Wniebowstąpieniu Zbawiciel posłał uczniów, tak i Polskę postanowił uczynić apostołem wśród narodów świata, aby odrodzić w duchu i prawdzie miliony dusz, aby tam, gdzie teraz panuje szatan On Sam Królował. Modlitwa za Polskę to nie sprawa osobista lub narodowa, lecz sprawa Boża, gdyż chodzi o Królestwo Boże, które tutaj ma się rozpocząć i rozszerzyć na cały świat.” ,,Królestwo Boże nie utożsamia się z Królestwem ziemskim. Jest wszędzie tam, gdzie ludzie wierzą w Chrystusa naśladują Jego świętość i korzystają z Jego łaski. Jest wszędzie, gdzie jest Chrystus. W królestwie tym panuje miłość. Jeśli miłujemy innych ludzi, wtedy Królestwo Boże jest w nas [por. Łk 17,21]. Do tego królestwa jesteśmy wszyscy wezwani. Mamy uwierzyć w Ewangelię, to znaczy przyjąć ją całym sercem.”

W polecanych mi przez Pana Jezusa dziełach o. Mateo „Król Miłości,” w książkach Anny Argasińskiej i Orędziu z 2013 roku Anny Argasińskiej powtarza się Wola Boża, Pan Jezus chce, aby Polska się nawróciła i opowiedziała za przestrzeganiem dekalogu w urzędach państwowych. Pragnie, abyśmy Pana Jezusa przyjęli do swoich serc i do swoich domów i aby był intronizowany na Króla Polski, a później Króla Wszechświata.

Intronizacja polega na przyjęciu Pana Jezusa do swoich domów i do swoich serc.

Pan Jezus został intronizowany w Polsce i w Libanie.

-11-

W katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Sobór Trydencki naucza, że Dziesięć Przykazań Bożych obowiązuje chrześcijan i że człowiek usprawiedliwiony jest w dalszym ciągu zobowiązany do ich zachowywania. Potwierdza to Sobór Watykański II. Biskupi jako następcy Apostołów, otrzymują od Pana… posłannictwo nauczania wszystkich narodów i głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu, aby wszyscy ludzie przez wiarę, chrzest i wypełnianie przykazań osiągnęli zbawienie.”

Tę wersję usprawiedliwienia sam Pan Jezus mi przedstawił w katechizmie kościoła katolickiego, na drugi dzień tej wersji nie było.

– 12-

-Pan Jezus przygotował nas na swoje przyjście. Czytałam, że to się stanie szybciej niż myślimy. Modliłam się, wzywałam Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus przez natchnienie podpowiedział, jak wypraszać duże sprawy.

Trzeba modlić się we wszystkich kościołach o jednej godzinie w jednej sprawie np. o pokój w Syrii.

Następnego dnia modliłam się podobnie do Miłosierdzia Bożego i otrzymałam podpowiedź, że potrzeba jest bardzo dużo modlitw, na różańcu” [natchnienie]. Powinniśmy wypraszać łaski nawrócenia dla grzeszników. Pan Jezus wskazał, że jeżeli będziemy się modlić o nawrócenie grzeszników, to będą się ludzie nawracać.

Czujmy się odpowiedzialni za stan dusz ludzkich na całym świecie.

Myślałam o Afryce, o jej biedzie. Pan Jezus chce, abyśmy pomagali sobie wzajemnie i podpowiada, że powinniśmy organizować doroczne zbiórki pieniędzy dla biednych w Afryce i uciśnionych w wojnie.

-13-

Nie jestem teologiem, we wszystkim pomaga mi Pan Jezus i Duch Święty.

Korzystajmy z Bożego Miłosierdzia, ze spowiedzi świętej, przebaczajmy bliźnim, bo gdy przebaczymy bratu, to Pan Bóg nam też przebaczy.

Pan Jezus tak kocha ludzi, że dla zbawienia człowieka dał się ukrzyżować.

Ciągle chce dla nas dobra.

Chce, aby ludzie się nawracali.

Pan Jezus czeka na każdego, bo tylko przez Niego można wejść do wieczności z Bogiem. Miałam takie natchnienie.

Gdy otworzyłam’ ‘Dzienniczek Faustyny’ ‘na stronie, gdzie Pan Jezus mówi o swoim miłosierdziu do ludzi, leciały mi łzy. Zrozumiałam, że powinnam to umieścić w przekazie.

Świętej Faustynie Pan Jezus mówi jak bardzo kocha ludzi i udziela nam swojego miłosierdzia – przebacza nam grzechy: „Ach jak mnie to boli, że dusze tak mało łączą się ze mną w Komunii Świętej. Czekam na dusze, a one są obojętne. Kocham je tak czule, szczerze, a one mi nie dowierzają. Chcę je obsypywać łaskami – one przyjąć ich nie chcą. Obchodzą się ze mną jak z czymś martwym, a przecież mam serce pełne miłości i miłosierdzia. Abyś poznała choć trochę mój ból, wyobraź sobie najczulszą matkę, która kocha bardzo swoje dzieci, jednak te dzieci gardzą miłością matki. Rozważ jej ból, nikt jej nie pocieszy. To słaby obraz i podobieństwo mojej miłości. Pisz, mów o moim miłosierdziu. Powiedz duszom, gdzie mają szukać pociech.

To jest w trybunale miłosierdzia (w Sakramencie Pokuty), tam są największe cuda, które się nieustannie powtarzają. Aby zyskać ten cud, nie trzeba odprawiać dalekiej pielgrzymki ani też składać jakiś zewnętrznych obrzędów, ale wystarczy przystąpić do stóp zastępcy Mojego i powierzyć mu nędzę swoją, a cud Miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni. Choćby dusza była, jak trup rozkładająca się i choćby po ludzku nie było wskrzeszenia i wszystko już stracone – nie tak jest po Bożemu, Cud Miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni. O biedni, którzy nie korzystają z tego Cudu Miłosierdzia Bożego; na darmo będziecie wołać, ale będzie już za późno.”

-14-

Pan Jezus kontaktuje się ze mną poprzez obrazy. Gdy postępuję zgodnie z Wolą Bożą, obrazy Matki Bożej Niepokalanej i Pana Jezusa z Sercem Jezusowym uśmiechają się. Jeżeli robię coś nie tak, jakby życzył sobie Pan Jezus, wtedy Pan Jezus i Matka Boska na obrazach są smutni. Taka ich reakcja jest też na moje pytania. Jeżeli odpowiedź na nie jest twierdząca, to Pan Jezus i Matka Boża na obrazach uśmiechają się, jeżeli nie ma aprobaty, to Pan Jezus i Matka Boża na obrazach są smutni. Pan Jezus rozmawia ze mną, a Bóg Ojciec i Matka Boża mówią do mnie czasami,

Na początku mojego powołania, weszłam z tematem zniesienia celibatu i modlitwą w tej intencji wiedziona światłem Ducha Świętego. Wcześniej były mi wyjaśnione warunki powstania celibatu. Czytałam o tym w książce, a kiedy chciałam drugi raz to przeczytać, tego nie było. Pan Jezus często w ten sposób postępuje, kiedy chce mi coś przekazać. Gdy myślałam o zniesieniu celibatu widziałam wyraźny uśmiech na obrazach Pana Jezusa i Matki Bożej.

Pan Jezus naprowadził mnie na temat katolickiej etyki seksualnej. Przeczytałam w internecie, że pożycie seksualne z samej natury ma być podejmowane jako wyraz wiernej miłości ślubowanej w sakramentalnym małżeństwie i nie może być oddzielone od swej funkcji prokreacyjnej. Dlatego katolicka moralność odrzuca antykoncepcję jak również stosunki przerywane, petting oraz masturbację. Podkreślił to w encyklice ,,Humanae Vitae ”(25 lipca 1968r.) papież Paweł VI, co spotkało się ze sprzeciwem części hierarchów Kościoła. Pan Jezus wyraźnie podkreślił, że antykoncepcję, stosunki przerywane, petting, oraz masturbacje należy odrzucić z encykliki ,,Humanae Vitae”. Dowiedziałam się o tym poprzez wyraźny uśmiech Pana Jezusa i Matki Boskiej wyrażonej na obrazach. W taki sposób Pan Jezus mi podpowiada.

-15-

W spowiedzi świętej Pan Jezus przebacza nam nasze grzechy tu na ziemi, ale sprawiedliwość Boża sprawia, że wszystkie je trzeba odpokutować w czyśćcu lub tu na ziemi poprzez dobre uczynki, modlitwę, posty, jałmużnę.

Królestwo Boże w sercach, w rodzinach, narodach.

Niech ziemia będzie odblaskiem życia w Niebie.

,,Kościół mój jest łodzią i nie może być zatopiony, oprze się nieustępliwie każdej fali, będzie niósł światło Boże na cały świat.”

,,Wiele, wiele przebacza się temu, kto wiele umiłował.”

Biedne dusze nie wiecie, jak was kocha Zbawiciel. Nie bójcie się mnie. Przyjdźcie z ufnością i odwagą. Otwieram wam moje serce i ramiona, Jestem waszym Zbawicielem.

Nawróćcie się do Pana swojego całym sercem, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nie skory do gniewu i pełen litości i żal mu karania.

Jeśli kto wyznaje, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem świata i jest Synem Bożym, to Bóg jest w nim.

Bóg zna serca ludzkie i jest w każdym człowieku na ziemi.

-16-

Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten kto sprawiedliwie postępuje.

,,Ja będę zawsze obecny i żyjący w was, a wy będziecie mogli łączyć się ze Mną, gdy tylko zechcecie.” Trzeba wiernych przekonać, że Boże Królestwo nie jest z tego świata, że jest ono duchowe. Przekonanie to zdobędzie się tylko łagodnością. Biada temu kto tu użyje przemocy.

-17-

Królestwo Boże będzie trwać przez pokolenia, jeżeli będziemy żyć z Bogiem.

Przekazuję pamięć o Wielkim Bożym Miłosierdziu.

Wszyscy ludzie niech kochają Boga.

Niech Królestwo Boże trwa na wieki.

,,Bądźcie czujni. Przeciwnik wasz, diabeł szuka kogo pożreć.

Mocni Bogiem przeciwstawiajcie się jemu.

Boże jesteś moim obrońcą i warownią, która ocala.”

CHRZEST

Pierwsi ludzie zgrzeszyli, bo zjedli owoc z drzewa życia. Nie przestrzegali zakazu, chcieli być równi Bogu, przemówiła przez nich pycha, takie było natchnienie. Pan Jezus mówi nam, abyśmy pamiętali o grzechu, o konsekwencjach nie przestrzegania przykazań Bożych.

Wina pierworodna grzechu pierwszego człowieka została przekazana całej ludzkości.

Pan Jezus odkupił nas od tego grzechu całkowitym swoim wyniszczeniem na Krzyżu.

Chrzest Święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą otwierającą dostęp do innych Sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu pierworodnego i odrodzeni jako dzieci Boże, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w wiarę.

-18-

Wyjaśnienia

Bóg w Trójcy Jedyny jest Bogiem Wszechmogącym i jedynym na świecie.

Bóg Ojciec jest stworzycielem nieba i ziemi. Syn Boży narodził się z Maryi Panny, stał się człowiekiem, jedynym zbawcą ludzi. Umarł za grzechy ludzi, odkupił nas od śmierci wiecznej, otworzył nam niebo i zmartwychwstał. Duch Święty jest wysłannikiem Boga Ojca i Syna Bożego, działa w ich imieniu. O duchu Świętym miałam natchnienie.

Po śmierci dusze czyste Żydów i islamistów są z Bogiem. Dusze grzeszne pozostają w otchłani, czekają aż ich rodacy nawrócą się i będą wypraszać łaski dla nich, aby dostali się do czyśćca, a później do nieba.

Po śmierci dusze czyste buddystów i Hindusów są w przestrzeni dobrej, ale nie z Bogiem, grzeszne natomiast są w przestrzeni złej . Czekają, aż ich bracia w wierze nawrócą się na wiarę chrześcijańską i będą wypraszać łaski, aby dostali się do czyśćca, a później do nieba.

Po śmierci dusze ateistów pójdą do przestrzeni dla pogan, gdy nie są ochrzczeni lub gdy nie chcą być z Bogiem.

Modlitwa

Boże Ojcze ofiaruję Ci najdroższą krew Pana Jezusa z Jego ranami, moimi modlitwami i trudami dnia dzisiejszego w intencji wynagrodzenia za grzechy moje i całej wspólnoty.

Modlitwa za dzieci poczęte

Widziałam w kościele małe dzieci niesione z wielką miłością. Były problemy to były bliźnięta, a ojciec nie dorósł do ojcostwa. Łzy mi poleciały, wzruszyłam się i miałam natchnienie, że trzeba modlić się za dzieci poczęte. Czasami złe okoliczności są na początku życia dzieci.

Chrzest

Pycha i nieposłuszeństwo, człowiek chciał być równy Bogu. Z pychy biorą się inne ciężkie grzechy- mnie wszystko wolno. Myślę, że po to jest chrzest abyśmy pamiętali, że nigdy nie będziemy równi Bogu, aby nam nigdy do głowy to nie przyszło. Chrzest gładzi grzech pierworodny.

Nagrzeszyłam, bo źle się do kogoś odezwałam, gdy Boga przeprosiłam, to Pan Jezus przyczepił plaster miodu do mojej duszy.

Pan Jezus odniósł się do mnie źle. Było mi bardzo przykro. Pan Jezus pokazał jak jemu jest bardzo przykro, gdy Go wyzywamy i przeklinamy. Takie miałam natchnienie.

W podręczniku do religii czytałam o aborcji, było opisane jak dziewczęta są kuszone przez złego ducha złymi myślami. Nie wiedziały co robić i popełniały aborcję. Złego ducha trzeba zawsze odganiać gdy atakuje. Ja odganiam złego ducha od siebie odmawiając jedną część różańca i dwie litanie, wówczas najczęściej wszystko się uspokaja. Bywało i tak, że mój mąż modlił się ze mną i dopiero zły duch został odgoniony- ataki ustawały. Kilka razy zdarzyło się tak, że nic nie pomagało, to wtedy poprosiłam Pana Jezusa i pomoc była. Pomocny w odganianiu złego ducha jest olej egzorcyzmowany, gdy zły duch męczy, to trzeba smarować atakowane miejsca tym olejem.

Byłam z mężem w Warszawie w szpitalu. W nocy wyszłam na korytarz szpitala, a tam słyszałam straszny krzyk w jednym pokoju. Krzyk był przerażający. Myślę, że był to krzyk złego ducha i że zły duch dręczył w ten sposób osobę, która popełniła wiele grzechów. Z tego wynika, że ludziom którzy dużo nagrzeszyli, źle się żyje na świecie.

Diabły, które są w ludziach to są zbuntowane anioły. Gdy ktoś popełni ciężki grzech, to zły duch wchodzi do duszy człowieka.

Modlitwa o uwolnienie od lęku

Panie Boże wszechmogący w Trójcy Jedyny proszę Cię uwolnij mnie od lęku, strachu przed niebezpieczeństwem i bądź przy mnie zawsze.

Należy odmówić 5x Ojcze Nasz i 1x Chwała Ojcu.

Pan Jezus oczekuje od nas byśmy po każdej mszy świętej odmawiali jedną litanię do Niego. Przez odmawianie tych litanii możemy wypraszać łaski w różnych sprawach, przepraszać Boga.

Gdy podlewałam rośliny w ogrodzie, to ukazywała się tęcza wielokrotnie. To działo się na początku moich objawień.

W książce ,,Historia Świata” przeczytałam o religii protestanckiej o Marcinie Lutrze. Za jakiś czas chciałam jeszcze raz to przeczytać, nie znalazłam tego tekstu. Zrozumiałam że powinnam o tym napisać. Protestantyzm to religia, którą założył Marcin Luter w 1517 roku.

Nie rozumiał lub nie mógł uwierzyć w to, że Pan Jezus jest obecny w Najświętszym Sakramencie.

Nie chciał dawać datków na budowę bazyliki św. Piotra w Watykanie.

Nie podobały mu się odpusty za które trzeba było płacić.

W czasie nabożeństwa protestanckiego nie ma przeistoczenia chleba w ciało Chrystusa i wina w krew Pana Jezusa. Spowiedź jest ogólna nie daje rozgrzeszenia. W wierze protestanckiej jest tylko jeden sakrament, sakrament chrztu św. Dusze czyste zostają zbawione, a dusze grzeszne mogą otrzymać zbawienie w wierze katolickiej i prawosławnej, korzystając z sakramentu pokuty i pojednania. Pan Jezus mówi o zjednoczeniu chrześcijan w wierze katolickiej.

Wieczorem okno było otwarte, słyszałam dziwny pisk. Dowiedziałam się, że piszczała to dusza bliskiej mi osoby. Modliłam się za tę duszę. Następnego dnia również ta dusza piszczała, bo chciała żeby za nią odbyła się msza święta. O tym dowiedziałam się od Pana Jezusa.

W nocy w czasie snu bliskiej mi osoby, słyszałam jak ta osoba mocowała się z kimś. Trwało to kilka nocy, a rano nic z tych przeżyć bliska mi osoba nie pamiętała. Osoba ta ostatnio grzeszyła , wyzywała Boga. Gdy wyspowiadała się ataki ustały. Myślę, że był to zły duch, który chciał wejść do duszy tej osoby.

Słyszałam przekleństwa i złożyczenia przez cały dzień. Z tego powodu byłam słaba I żle się czułam.

Nie wolno nikogo przeklinać ani mu złożeczyć.

Po śmierci każdego człowieka powinna być odmawiana jedna część różańca codziennie, aż do pogrzebu. Ta modlitwa odgania złe duchy, które bardzo mocno atakują duszę przed sądem I chcą tę duszę zaprowadzić do piekła.

ŻYCIE WIECZNE

Czasami słyszę ludzi którzy nie żyją i to właśnie znana mi osoba opowiedziała mi jak jest w niebie, czyśćcu i piekle. W niebie ta osoba była kilka dni, w czyśćcu prawie dwa lata, a w piekle dwie godziny.

N I E B O

W niebie jest mało ludzi i dużo przestrzeni. Są góry, rzeki, morza i dużo zieleni. Osoba opowiadająca była w górach i spostrzegła zupełne podobieństwo do naszych gór. Była w Dolinie Białego, na Krupówkach, oraz w Karkonoszach. Podziwiała też piękno Morza Czarnego. Wszędzie jest dużo kwiatów zieleni, kolorowo. Słychać śpiew ptaków i śpiew chórów anielskich. Jest pięknie. Ludzie ze sobą rozmawiają, modlą się dwie godziny dziennie. W niebie jest więcej kobiet.

PIEKŁO

W piekle jest źle. Jest ciemno, ciasno i straszny odór. Twarze ludzkie powykrzywiane z bólu.

Słychać wycie i ryk jest ciągły jazgot. Ciała ludzi są brudne, są słabi chodzą powoli. Nie rozmawiają ze sobą.

CZYŚCIEC

W czyśćcu jest bardzo dużo ludzi i bardzo ciasno. Jest bardzo dużo twarzy powykrzywianych z bólu. Co chwilę ktoś krzyczy, niektórzy jęczą. Ludzie rozmawiają ze sobą.

Bóg Ojciec i Pan Jezus jest ze mną i to jest wielki zaszczyt, o którym wcześniej nawet nie marzyłam. Rozmawiam z Bogiem, nic się przed Nim nie ukryje. Dużo się modlę. Otrzymuję podpowiedzi i pomoc. Najważniejsza jest miłość do Boga i tą miłością trzeba żyć tu na ziemi i w niebie. Boga trzeba kochać jak kogoś najbliższego, bo Bóg jest Bogiem zazdrosnym i wymagającym. Chce dla nas dobra i pomaga nam w tworzeniu tego dobra.