PRZEKAZ  PANA  JEZUSA  DO POLAKÓW  I CAŁEGO  ŚWIATA         
                                               
25 I 2015r. Ukazał się krzyż na domu sąsiadów. Krzyż był duży na cały dom ognisty. To widzenie trwało parę sekund. Później został mi wyjaśniony dokładnie krzyż. Jechałam rowerem i słyszałam w duszy natchnienie, że miłość Boga Ojca i Pana Jezusa była przyczyną odkupienia ludzi od grzechów. Pan Jezus przez swoją mękę i śmierć  na krzyżu dał nam życie wieczne. Otworzył nam niebo, zadośćuczynił Bogu Ojcu za nasze grzechy. Krzyż jest naszą obroną, powinien być w każdym pomieszczeniu. Patrząc na krzyż odpędzamy złe  duchy. Chodziłam do kościoła który był w budowie, nie było w nim krzyża, mnie natomiast dręczyły złe duchy. Brałam ze sobą krzyż, patrzyłam na krzyż i przetrwałam. 
  Niektórzy nie wierzą że Pan Jezus jest w Najświętszym Sakramencie. W miejscowości w której mieszkam ksiądz  rekolekcjonista błogosławił wszystkich pojedynczo Najświętszym Sakramentem
w monstrancji. Niektórzy upadali, gdyby tam był zwykły opłatek nikt by nie upadł. Był jeszcze jeden przykład na to, że Pan Jezus jest w Najświętszym Sakramencie, kobieta przyjęła  Pana Jezusa i zaczęła wić się i ryczeć nieludzkim głosem.  Widocznie przyjęła Go niegodnie, bez spowiedzi świętej. Tam gdzie są ciężkie grzechy ma prawo być zły duch i on się buntował, że Pan Jezus jest w tej duszy, aż ryczał. Miałam natchnienie że zły duch jest w ludziach po to, aby im uświadomić że piekło jest, że trzeba zmienić swoje życie, aby całą wieczność nie być w piekle. Zły duch buduje swoje królestwo z ludzi którzy ciężko grzeszą.
   Modlitwa to rozmowa człowieka z Bogiem. W każdej potrzebie trzeba się modlić. Ja miałam takie doświadczenie. Ktoś z rodziny był dla mnie niedobry, gdy modliłam się za tę osobę było dobrze, jak tylko się nie pomodliłam było źle. W małżeństwie też trzeba się modlić jak jest źle.
Najlepiej modlić się razem,po modlitwie nie chce się pamiętać złego. Każda modlitwa pomaga jak się coś psuje. Gdy człowieka ogarną niepotrzebne uczucia zła miłość, nienawiść to modlitwa też pomaga tylko trzeba się modlić dłużej. Gdy mamy złe podpowiedzi to trzeba również się modlić, w książce do religii jest opisane,że dziewczęta miały złe podpowiedzi, żeby dokonać aborcję i tak robiły. Gdyby się pomodliły odmówiły jedną część różańca i dwie litanie to odgoniłyby złego ducha od siebie i byłoby dobrze. Ja odmawiam brewiarz w ten sposób, to najczęściej odganiam złego .ducha od siebie. Czasem to nie pomaga trzeba modlić się więcej. Przez spożywanie poświęconych pokarmów soli, wody, oleju też odganiamy złego ducha od siebie. Atakowane miejsca dobrze jest smarować poświęconym olejem. Zamiast Różańca można odmówić dwie  karonki do Miłosierdzia Bożego .
   Byłam u spowiedzi św., a ksiądz powiedział do mnie ,,dlaczego siostra słabo żałowała za grzechy?.” Skąd on o tym wiedział?. W konfesjonale spowiadamy się nie księdzu ale Panu Jezusowi. Pan Jezus przemówił przez księdza.
    Doświadczyłam wielokrotnie działania Ducha Świętego. Temat którego nie rozumiałam został mi wyjaśniony bez zdobywania wiedzy na ten temat. W ten sposób poznałam dlaczego zły duch jest w ludziach, skąd pochodzi Duch Święty, krzyż statua wolności, grzech pierworodny.
     Były podpowiedzi wprost. Słyszałam o zjednoczeniu chrześcijan i Żydów. Wiara katolicka jest właściwa,  Pan Jezus przekazał,  że wszystkich chrześcijan obowiązuje dziesięć przykazań Bożych i z tego będą wszyscy rozliczeni.
    Usprawiedliwienie otrzymujemy przez chrzest, bo został nam odpuszczony grzech pierworodny którym wszyscy ludzie zostali obarczeni. Przez wiarę, chrzest i przestrzeganie przykazań Bożych
otrzymamy życie wieczne z Bogiem, a gdy nagrzeszymy to wszystkie grzechy trzeba odpokutować w czyśćcu. Przez spowiedź św. tu na ziemi grzechy są nam odpuszczone, możemy być z Bogiem, ale w czyśćcu trzeba je  odpokutować. 
  Częściowo przez obrazy święte przyjęłam ,,Przekaz Pana Jezusa do Polaków i całego świata.”                             Pan Jezus i Matka Boża na obrazach są jak żywi, w każdej chwili zmienia się ich wyraz twarzy. Gdy uśmiechają się to, wszystko jest w porządku, gdy są smutni to trzeba coś zmienić np. modlić się. 
   Pan Jezus chce aby celibat był zniesiony, oraz etyka seksualna według Pawła VI.                                                                                                            

 W nocy obudził mnie straszny ból, pokazane mi było jak cierpią dzieci gdy dokonuje się aborcji.

Ktoś bliski grzeszył, nie spowiadał się, a w nocy słyszałam jakby zły duch wchodził do dusz tej osoby, mocował się. Ta osoba wyspowiadała się i zły duch już tylko raz atakował.

Byłam z mężem w szpitalu. W nocy wyszłam na korytarz szpitala, a tam słyszałam przerażający krzyk z jednego pokoju. Myślę że był to krzyk złego ducha. Z tego wynika, że ludziom którzy dużo nagrzeszyli źle się żyje na świecie. 

    Diabły które są w ludziach to są zbuntowane anioły. Gdy ktoś popełni ciężki grzech to zły duch wchodzi i męczy taką osobę. Przebierając się za diabła dajemy wyraz aprobaty dla niego. Będzie on szczególnie atakował te osoby które chcą nim być.

    Gdy się czegoś przestraszymy, mamy w sobie lęk, to należy się modlić taką modlitwą: Panie Boże wszechmogący w Trójcy Jedyny proszę Cię uwolnij mnie od lęku, strachu przed niebezpieczeństwem i bądź przy mnie zawsze. Należy odmówić 5x Ojcze nasz i 1x Chwała Ojcu.

    Gdy ktoś umrze to trzeba codziennie odmawiać jedną część różańca i dwie litanie aż do pogrzebu. W ten sposób odganiamy złego ducha od zmarłego. Diabeł bardzo atakuje duszę zmarłego, bo chce go zabrać do piekła.

    Jeżeli będziemy żyć z Bogiem tu na ziemi to świat będzie istniał. Warto dążyć do nieba bo tam Bóg ma dla nas nieograniczone dobro. Możemy być wszędzie niewidoczni dla innych. 

  Pan Jezus dał nam szansę-dary byśmy byli zbawieni. Dla zmarłych wystarczy jedna msza św. i jedna przyjęta  Eucharystia. Bóg Ojciec przekazał mi, że kary za grzechy będą trwać dziesięć lat. Po tym czasie dusza przejdzie do nieba albo będzie unicestwiona. 

Boga nie trzeba się bać ,bo Bóg nas kocha i ciągle nam przebacza nasze grzechy. Miłosierdzie Boże jest wielkie, które usprawiedliwia nas. Bądźmy z Bogiem twórzmy Królestwo Boże na ziemi i innych zachęcajmy, aby go tworzyli.

                                                                                       


Przekaz Pana Jezusa

do Polaków i całego świata.


 

-1-


 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus


 Właściwie, dlaczego ja robię ten przekaz?


Byłam zaplanowana do tego, zanim się urodziłam.

Przez cały rok trzy osoby dręczyły mnie przy pomocy złego ducha, a ja broniłam się modlitwą i krzyżem.

 

 


 

25.01.2015 roku

 Na domu sąsiadów ukazał się krzyż, duży na cały dom, ognisty.

To widzenie trwało kilka sekund, a ja wtedy powiedziałam: „Pan Jezus jest ze mną.”

 Pan Jezus głośno przemówił w moim pokoju: „I gdzie są te diabły?

 

 Miałam natchnienie, że zły duch jest w ludziach po to, aby nam uświadomić, że piekło jest, że trzeba zmienić swoje życie, aby całą wieczność nie być w piekle. 

 

 Kary za grzechy trzeba odpokutować w czyśćcu.


Zły duch to upadły anioł, który zbuntował się i sam chciał być ważniejszy od Boga. Buduje swoje królestwo z ludzi, którzy ciężko grzeszą.

Gdy popełniamy grzech diabeł się cieszy. Gdy u nas został popełniony grzech, diabeł się cieszył aż chichotał, że tak się stało. Słyszałam chichot diabła.

 

 Chodziłam do kościoła, który był w budowie, nie było w nim krzyża, mnie natomiast dręczyły złe duchy. Często w domu broniłam się patrząc na krzyż, do kościoła brałam krzyż I jakoś przetrwałam. Miałam natchnienie w trakcie psalmu „Szukam oblicza twego Panie”, aby szukać oblicza Boga w kościele’. Poprosiłam księdza, aby krzyż był w kościele, ksiądz przychylił się do mojej prośby i moje problemy kościele skończyły się.

.

Patrząc na krzyż odpędzamy złego ducha od siebie, dlatego powinien być w każdym pomieszczeniu.

-3-

Pan Jezus pokazał przeze mnie dużo spraw, z którymi ludzie mają wątpliwości.

Byłam w kościele na mszy świętej. Pewna kobieta przyjęła Najświętszy Sakrament. Widocznie przyjęła G o niegodnie, bez spowiedzi świętej, bo zaczęła wić się i ryczeć nieludzkim głosem. To było przerażające. Tam gdzie są grzechy, ma prawo być zły duch. Ksiądz wyszedł i powiedział, że to jest spotkanie z Panem Jezusem. Pan Jezus pokazał, że naprawdę przyjmujemy Go w Komunii Świętej. Obecny jest także w każdym Sakramencie, np. chrztu, bierzmowania, małżeństwa.

 Gdy chcemy uwolnić się od złego ducha, to trzeba wyspowiadać się, a dopiero egzorcysta uwolni od złego ducha.

Był jeszcze jeden przykład na to, że Pan Jezus jest w Najświętszym Sakramencie. W miejscowości, w której mieszkam, ksiądz rekolekcjonista błogosławił każdą osobę Najświętszym Sakramentem, niektórzy upadali. Tak Pan Jezus działa na ludzi. Gdyby tam był zwykły opłatek, nikt by nie upadł.

Byłam u spowiedzi świętej, a ksiądz powiedział: „Siostra słabo żałowała za grzechy.”Skąd on o tym wiedział? W konfesjonale spowiadamy się nie księdzu, ale właśnie Panu Jezusowi. Pan Jezus przemówił przez księdza. 


Aby w pełni zrozumieć naszą wiarę, trzeba zrozumieć Krzyż.
 Czytając Stary Testament, dowiadujemy się, że Pan Bóg karał ludzi gdy grzeszyli. Tak działo się cyklicznie. Bóg karał ludzi, a oni się nawracali. Pan Bóg kocha ludzi i nie chciał ich więcej karać. Swojego Syna złożył w ofierze, aby ludzie widzieli ogromną miłość Boga Ojca i Pana Jezusa do człowieka. Ta śmierć jest odkupieniem za grzechy ludzi, a szczególnie za grzech pierworodny. Zamiast kary, otworzyło się niebo dla wszystkich. Pan Jezus przez Swoją męczeńską śmierć i zmartwychwstanie dał nam życie wieczne (z Bogiem), zadośćuczynił Bogu Ojcu za nasze grzechy. Miałam natchnienie, że miłość do ludzi Boga Ojca i Pana Jezusa, była przyczyną odkupienia ludzi od grzechów.

.

-4-

Doznałam cudu w młodości, gdy miałam 7 lat. Zachorowałam na koklusz i zostałam uzdrowiona za wstawiennictwem św. Rocha. Inne cuda opisane są w przekazie. 

Pokazana mi była Wszechmoc Boga.

 Wszechmoc Boża pokazana była w cudach np. na stole szukałam różańca, nie było go, a po chwili leżał na środku stołu, podobnie było z okularami.

 Doświadczyłam cudu. W kościele na Placu Piastowskim w Bydgoszczy widziałam Tabernakulum małe, gdy byłam następny raz w tym kościele widziałam przepiękne Tabernakulum bardzo bogate. Obecnie jest Tabernakulum takie, które było umieszczone w czasie budowy kościoła, a nad nim duży obraz Pan Jezusa. O tym że Tabernakulum nie było zmieniane dowiedziałam się od księdza.

 W domu mam obraz Pana Jezusa Miłosiernego, przez dwa dni widziałam żywe oczy Pana Jezusa na tym obrazie. 

 

 Duch Święty działa w nas, Ja odczułam działanie Ducha Świętego wielokrotnie.

Temat którego nie rozumiałam został mi wyjaśniony, bez zdobywania wiedzy na ten temat. Dzięki Duchowi Świętemu zrozumiałam krzyż, grzech pierworodny, statuę wolności, od kogo pochodzi Duch Święty. Natchnienia Ducha Świętego miałam wielokrotnie, które opisałam w przekazie. 


 Bliska mi osoba pukała czymś parę godzin. Był u niej lekarz, dostała zastrzyk uspokajający, ale to nie pomogło, uspokoiła się gdy z mężem odmówiliśmy modlitwy. 


 

-6-

 Ktoś z rodziny był dla mnie niedobry, gdy modliłam się za tę osobę było dobrze, gdy tylko nie pomodliłam się było źle. Trwało to jakiś czas.

Modlitwa pomaga w małżeństwie. Mam takie doświadczenie, gdy mąż przesadził w czymś, to potem chciał, aby się z nim modlić i to pomaga. Po wspólnej modlitwie nie chce się pamiętać złego. Gdyby wszyscy tak robili rozwodów byłoby mniej. W małżeństwie nie trzeba czekać na inicjatywę małżonka, ponieważ modlitwa w każdym przypadku pomaga.

Miałam problem z bliską mi osobą, zawiozłam ją do rodziny, aby tam pobyła, niestety nie chciała wrócić do domu. Prosiliśmy ją, ale ona się uparła że zostanie. Dopiero gdy się pomodliłam, bliska mi osoba zmieniła zdanie i wsiadła do samochodu.

Modlitwa do św. Michała Archanioła jest egzorcyzmem, który odgania złe duchy. Byłam w kościele kiedy ten egzorcyzm był odmawiany, a młody człowiek dostał drgawek w czasie tej modlitwy. Później wyszedł z kościoła jakby nic się nie stało. Zły duch złościł się i protestował, że była odmawiana ta modlitwa, więc módlmy się często tą modlitwą.


Pomocny w odganianiu złego ducha jest olej poświęcony, woda i sól poświęcona. Można te produkty spożywać. Olejem dobrze jest smarować miejsca atakowane- bolące.

-7-

Gdy człowieka ogarną niepotrzebne uczucia miłości to trzeba się modlić. Modlitwa pomaga, ale trzeba to zrobić z pełną szczerością . W uczuciach nienawiści trzeba modlić się co jakiś czas.


 

09.03.2016 roku

Miałam wrażenie, że Pan Jezus żegna się ze mną. Dzisiaj były ostatnie instrukcje, polecenia , uwagi, które czytałam w książkach. Po południu odmówiłam różaniec Tajemnicę Chwalebną, a tam przeczytałam, że czas się pożegnać i wstąpić do Nieba, że już były wydane właśnie ostatnie polecenia, instrukcje i uwagi. Zrozumiałam, że to rzeczywiście pożegnanie i zaczęłam płakać. Płakałam kilka godzin bez przerwy. Było mi tak smutno, jakby ktoś najbliższy mnie opuścił. Choć byłam świadoma, że Pan Jezus z nami będzie zawsze do końca czasów. Za 2 dni nie było tej wersji tajemnicy różańcowej, którą wcześniej czytałam .


Były podpowiedzi, wprost słyszałam o zjednoczeniu chrześcijan i Żydów. Było to w Wielki Piątek po Komunii Świętej. Słyszałam głos wewnętrzny. W niedzielę w czasie Mszy Świętej modliłam się o zjednoczenie chrześcijan i Żydów, pytałam Pana Jezusa co robić aby tak się stało. Dostałam odpowiedź zwykłą przez natchnienie, że powinnam modlić się jedną godzinę przez miesiąc. Przepraszać Boga za grzechy, prosić Boga o łaski w sprawie zjednoczenia chrześcijan i Żydów. 

-8-

Słyszałam głos wewnętrzny, że miałam znaleźć ludzi, czystych jak szkarłat. Do mojej koleżanki, sąsiada wysłałam świadectwo, on zadzwonił i opowiedział mi, że rozmawia z Panem Jezusem. Jan Paweł II do Niego krzyczał dwa razy, że powinniśmy w pierwsze soboty miesiąca przepraszać Niepokalaną Matkę Bożą za wszelkie zniewagi i bluźnierstwa. Pan Jezus podał mu na kartce papieru piękną modlitwę, a gdy przestał się modlić, kartka była pusta. Można czuć się jak w Niebie będąc tu na ziemi, trzeba tylko się modlić, przybliżać do Boga, spełniać Jego wolę.


W pierwszy piątek miesiąca byłam u spowiedzi świętej, pościłam (ścisły post), modliłam się za dusze w czyśćcu cierpiące, a w nocy czułam tchnienie Boże. Czułam je cztery razy, a gdy włączyłam Radio „Maryja,” słyszałam, że takie tchnienie oznacza przybliżenie do Boga.


 

-9-

28.05.2016 roku

Gdy modliłam się na różańcu, na niebie ukazał się krzyż z promieni słonecznych, a w środku, na krzyżu pulsująca biała Hostia. Trwało to około 10 minut. Teraz gdy patrzę na słońce przemienia się ono w Hostię, a wokół tworzą się różne kolory, najczęściej czerwony. Pan Jezus wskazał przez natchnienie, że powinniśmy Jemu dziękować za wszystkie łaski jakimi nas obdarza, odmawiać różaniec i wypraszać łaski przez Matkę Bożą. Adorujmy Cud Eucharystyczny, odbierajmy błogosławieństwa.

Obecnie wszyscy patrząc w słońce mamy wgląd do duszy. Zobaczymy słońce w różnych kolorach. Świadczy to o tym że zbliża się sąd ostateczny- karzący. Nawracajcie się do Boga w Trójcy Jedynego, który Jest Bogiem wszechmogącym i jedynym na świecie. 


 

Obudził mnie straszny ból, pokazane mi było jak cierpią dzieci, gdy dokonuje się aborcję. Ból trwał krótko, bo trudno byłoby wytrzymać dłużej.-10-

Usłyszałam słowa: „Zbawienie od Boga, które trzeba rozeznać.”

Modliłam się na różańcu i czytałam tajemnice, a tam, teraz jest Orędzie Pana Jezusa do Polaków. Orędzie to wskazuje na przewodnią rolę Polski w odnowie życia duchowego świata. Jest to napisane w książeczce do modlitwy „Modlitwa, Ofiara i Pokuta.”

Cytat: „Tak jak po Wniebowstąpieniu Zbawiciel posłał uczniów, tak i Polskę postanowił uczynić apostołem wśród narodów świata, aby odrodzić w duchu i prawdzie miliony dusz, aby tam gdzie teraz panuje szatan, On Sam Królował. Modlitwa za Polskę to nie sprawa osobista lub narodowa, lecz sprawa Boża, gdyż chodzi o Królestwo Boże, które tutaj ma się rozpocząć i rozszerzyć na cały świat.” ,,Królestwo Boże nie utożsamia się z Królestwem ziemskim. Jest wszędzie tam, gdzie ludzie wierzą w Chrystusa naśladują Jego świętość i korzystają z Jego łaski. Jest wszędzie gdzie jest Chrystus. W królestwie tym panuje miłość. Jeśli miłujemy innych ludzi, wtedy Królestwo Boże jest w nas [por. Łk 17,21]. Do tego królestwa jesteśmy wszyscy wezwani. Mamy uwierzyć w Ewangelię, to znaczy przyjąć ją całym sercem.”


 

W polecanej mi przez Pana Jezusa książce o. Mateo „Król Miłości,” w książkach Anny Argasińskiej i Orędziu z 2013 roku Anny Argasińskiej powtarza się Wola Boża, Pan Jezus chce, aby Polska się nawróciła i opowiedziała za przestrzeganiem dekalogu w urzędach państwowych. Pragnie, abyśmy Pana Jezusa przyjęli do swoich serc i do swoich domów i aby był intronizowany na Króla Polski, a później Króla Wszechświata.

Intronizacja polega na przyjęciu Pana Jezusa do swoich domów i do swoich serc.

Pan Jezus został intronizowany w Polsce i w Libanie. 


 

-11-

W katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Sobór Trydencki naucza, że Dziesięć Przykazań Bożych obowiązuje chrześcijan i że człowiek usprawiedliwiony jest w dalszym ciągu zobowiązany do ich zachowywania. Potwierdza to Sobór Watykański II. Biskupi jako następcy Apostołów, otrzymują od Pana… posłannictwo nauczania wszystkich narodów i głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu, aby wszyscy ludzie przez wiarę, chrzest i wypełnianie przykazań osiągnęli zbawienie.”

 Tę wersję usprawiedliwienia sam Pan Jezus mi przedstawił w katechizmie kościoła katolickiego, na drugi dzień tej wersji nie było. 

Pan – 12-

-Pan Jezus przygotował nas na swoje przyjście. Czytałam, że to się stanie szybciej niż myślimy. Modliłam się, wzywałam Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus przez natchnienie podpowiedział jak wypraszać duże sprawy.

Trzeba modlić się we wszystkich kościołach o jednej godzinie w jednej sprawie np. o pokój w Syrii.

Następnego dnia modliłam się podobnie do Miłosierdzia Bożego i otrzymałam podpowiedź, że potrzeba jest bardzo dużo modlitw na różańcu” [natchnienie]. Powinniśmy wypraszać łaski nawrócenia dla grzeszników. Pan Jezus wskazał, że jeżeli będziemy się modlić o nawrócenie grzeszników , to będą się ludzie nawracać.

Czujmy się odpowiedzialni za stan dusz ludzkich na całym świecie.

Myślałam o Afryce, o jej biedzie. Pan Jezus chce, abyśmy pomagali sobie wzajemnie i podpowiada, że powinniśmy organizować doroczne zbiórki pieniędzy dla biednych w Afryce i uciśnionych w wojnie

Pan Jezus gdy nam chce coś przekazać to otrzymamy to, a gdy uważa że danej prawdy nie powinniśmy znać to ją nie poznamy. O dobro trzeba się modlić, to Bóg pomoże, ma dla nas dużo miłości i miłosierdzia.


 

Nie jestem teologiem, we wszystkim pomaga mi Pan Jezus i Duch Święty.

Korzystajmy z Bożego Miłosierdzia, ze spowiedzi świętej, przebaczajmy bliźnim, bo gdy przebaczymy bratu, to Pan Bóg nam też przebaczy.

Pan Jezus tak kocha ludzi, że dla zbawienia człowieka dał się ukrzyżować.

Ciągle chce dla nas dobra.

Chce, aby ludzie się nawracali.

 Pan Jezus czeka na każdego, bo tylko przez Niego można wejść do wieczności z Bogiem. Miałam takie natchnienie.


 Gdy otworzyłam’ ‘Dzienniczek Faustyny’ ‘na stronie, gdzie Pan Jezus mówi o swoim miłosierdziu do ludzi, leciały mi łzy. Zrozumiałam, że powinnam to umieścić w przekazie.

 Świętej Faustynie Pan Jezus mówi jak bardzo kocha ludzi i udziela nam swojego miłosierdzia – przebacza nam grzechy: „Ach jak mnie to boli, że dusze tak mało łączą się ze mną w Komunii Świętej. Czekam na dusze, a one są obojętne. Kocham je tak czule, szczerze, a one mi nie dowierzają. Chcę je obsypywać łaskami – one przyjąć ich nie chcą. Obchodzą się ze mną jak z czymś martwym, a przecież mam serce pełne miłości i miłosierdzia. Abyś poznała choć trochę mój ból, wyobraź sobie najczulszą matkę, która kocha bardzo swoje dzieci, jednak te dzieci gardzą miłością matki. Rozważ jej ból, nikt jej nie pocieszy. To słaby obraz i podobieństwo mojej miłości. Pisz, mów o moim miłosierdziu. Powiedz duszom, gdzie mają szukać pociech.

To jest w trybunale miłosierdzia (w Sakramencie Pokuty), tam są największe cuda, które się nieustannie powtarzają. Aby zyskać ten cud, nie trzeba odprawiać dalekiej pielgrzymki ani też składać jakiś zewnętrznych obrzędów, ale wystarczy przystąpić do stóp zastępcy Mojego i powierzyć mu nędzę swoją, a cud Miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni. Choćby dusza była jak trup rozkładająca się i choćby po ludzku nie było wskrzeszenia i wszystko już stracone – nie tak jest po Bożemu. Cud Miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni. O biedni, którzy nie korzystają z tego Cudu Miłosierdzia Bożego; na darmo będziecie wołać, ale będzie już za późno.


 

-14-


Pan Jezus kontaktuje się ze mną poprzez obrazy. Gdy postępuję zgodnie z Wolą Bożą, obrazy Matki Bożej Niepokalanej i Pana Jezusa z Sercem Jezusowym uśmiechają się. Jeżeli robię coś nie tak, jakby życzył sobie Pan Jezus, wtedy Pan Jezus i Matka Boska na obrazach są smutni. Taka ich reakcja jest też na moje pytania. Jeżeli odpowiedź na nie jest twierdząca, to Pan Jezus i Matka Boża na obrazach uśmiechają się, jeżeli nie ma aprobaty, to Pan Jezus i Matka Boża na obrazach są smutni. Pan Jezus rozmawia ze mną, Bóg Ojciec i Matka Boża mówią do mnie czasami 


 


 


 

Na początku mojego powołania, weszłam z tematem zniesienia celibatu i modlitwą w tej intencji wiedziona światłem Ducha Świętego. Gdy myślałam o zniesieniu celibatu widziałam wyraźny uśmiech na obrazach Pana Jezusa i Matki Bożej.

Pan Jezus naprowadził mnie na temat katolickiej etyki seksualnej. Przeczytałam w internecie, że pożycie seksualne z samej natury ma być podejmowane jako wyraz wiernej miłości ślubowanej w sakramentalnym małżeństwie i nie może być oddzielone od swej funkcji prokreacyjnej. Dlatego katolicka moralność odrzuca antykoncepcję jak również stosunki przerywane, petting oraz masturbację. Podkreślił to w encyklice ,,Humanae Vitae ”(25 lipca 1968r.) papież Paweł VI, co spotkało się ze sprzeciwem części hierarchów Kościoła. Pan Jezus wyraźnie podkreślił, że antykoncepcję, stosunki przerywane, petting, oraz masturbacje należy odrzucić z encykliki ,,Humanae Vitae”. Dowiedziałam się o tym poprzez wyraźny uśmiech Pana Jezusa i Matki Boskiej wyrażonej na obrazach, gdy pytałam o te sprawy. W taki sposób Pan Jezus mi podpowiada.


-15

 

W spowiedzi świętej Pan Jezus przebacza nam nasze grzechy tu na ziemi, ale sprawiedliwość Boża sprawia, że wszystkie je trzeba odpokutować w czyśćcu lub tu na ziemi poprzez dobre uczynki, modlitwę, posty, jałmużnę.

Królestwo Boże w sercach, w rodzinach, narodach.

Niech ziemia będzie odblaskiem życia w Niebie.

,,Kościół mój jest łodzią i nie może być zatopiony, oprze się nieustępliwie każdej fali, będzie niósł światło Boże na cały świat.”

 ,,Wiele, wiele przebacza się temu, kto wiele umiłował.”

Biedne dusze nie wiecie, jak was kocha Zbawiciel. Nie bójcie się mnie. Przyjdźcie z ufnością i odwagą. Otwieram wam moje serce i ramiona, Jestem waszym Zbawicielem.”


 


 Nawróćcie się do Pana swojego całym sercem, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nie skory do gniewu i pełen litości i żal mu karania.

 Jeśli kto wyznaje, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem świata i jest Synem Bożym, to Bóg jest w nim.


Bóg zna serca ludzkie jest w każdym człowieku na ziemi.

-16-

Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten kto sprawiedliwie postępuje.,Ja będę zawsze obecny i żyjący w was, a wy będziecie mogli łączyć się ze Mną, gdy tylko zechcecie.” Trzeba wiernych przekonać, że Boże Królestwo nie jest z tego świata, że jest ono duchowe. Przekonanie to zdobędzie się tylko łagodnością. Biada temu kto tu użyje przemocy.


 -17-Królestwo Boże będzie trwać przez pokolenia, jeżeli będziemy żyć z Bogiem. 

Przekazuję pamięć o Wielkim Bożym Miłosierdziu.

Wszyscy ludzie niech kochają Boga.

Niech Królestwo Boże trwa na wieki.

,,Bądźcie czujni. Przeciwnik wasz, diabeł szuka kogo pożreć.

Mocni Bogiem przeciwstawiajcie się jemu.

Boże jesteś moim obrońcą i warownią, która ocala.”


 

  CHRZEST


 

Pierwsi ludzie zgrzeszyli, bo zjedli owoc z drzewa życia. Nie przestrzegali zakazu, chcieli być równi Bogu, przemówiła przez nich pycha, takie było natchnienie. Pan Jezus mówi nam, abyśmy pamiętali o grzechu, o konsekwencjach nie przestrzegania przykazań Bożych.

 Wina pierworodna grzechu pierwszego człowieka została przekazana całej ludzkości.

Pan Jezus odkupił nas od tego grzechu całkowitym swoim wyniszczeniem na Krzyżu.

 Chrzest Święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą otwierającą dostęp do innych Sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu pierworodnego i odrodzeni jako dzieci Boże stajemy się członkami Chrystusa, oraz zostajemy wszczepieni w wiarę.

 


-18-
  Wyjaśnienia

Bóg w Trójcy Jedyny jest Bogiem Wszechmogącym i jedynym na świecie.

Bóg Ojciec jest stworzycielem nieba i ziemi. Syn Boży narodził się z Maryi Panny i stał się człowiekiem, jedynym zbawcą ludzi. Umarł za grzechy ludzi, odkupił nas od śmierci wiecznej, otworzył nam niebo i zmartwychwstał. Duch Święty jest wysłannikiem Boga Ojca i Syna Bożego, działa w ich imieniu. O duchu Świętym miałam natchnienie.


  Dary Pana Jezusa dla ludzi 


 Po śmierci dusze czyste Żydów i islamistów są z Bogiem. Dusze grzeszne pozostają w otchłani, czekają aż ich rodacy nawrócą się i będą wypraszać łaski dla nich, aby dostali się do czyśćca, a później do nieba.


 Po śmierci dusze czyste buddystów i Hindusów są w przestrzeni dobrej, ale nie z Bogiem, grzeszne natomiast są w przestrzeni złej . Czekają, aż ich bracia w wierze nawrócą się na wiarę chrześcijańską i będą wypraszać łaski, aby dostały się do czyśćca, a później do nieba.


 Po śmierci dusze ateistów pójdą do przestrzeni dla pogan, gdy nie są ochrzczeni, lub gdy nie chcą być z Bogiem.


Modlitwa za zmarłych to jedna msza św. i jedna przyjęta Eucharystia. Modlitwa

Boże Ojcze ofiaruję Ci najdroższą krew Pana Jezusa z Jego ranami, moimi modlitwami i trudami dnia dzisiejszego w intencji wynagrodzenia za grzechy moje i całej wspólnoty.


 Modlitwa za dzieci poczęte

Widziałam w kościele małe dzieci niesione z wielką miłością. Były problemy to były bliźnięta, a ojciec nie dorósł do ojcostwa. Łzy mi poleciały, wzruszyłam się i miałam natchnienie, że trzeba modlić się za dzieci poczęte. Czasami złe okoliczności są na początku życia dzieci.


 

 

Nagrzeszyłam, bo źle się do kogoś odezwałam, gdy Boga przeprosiłam, to Pan Jezus przyczepił plaster miodu do mojej duszy.

 

Pan Jezus odniósł się do mnie źle, było mi bardzo przykro. Pan Jezus pokazał jak jemu jest bardzo przykro, gdy Go wyzywamy i przeklinamy. Takie miałam natchnienie.


W podręczniku do religii czytałam o aborcji, było opisane jak dziewczęta są kuszone przez złego ducha złymi myślami. Nie wiedziały co robić i popełniały aborcję. Złego ducha trzeba zawsze odganiać gdy atakuje. Ja odganiam złego ducha od siebie odmawiając jedną część różańca i dwie litanie, wówczas najczęściej wszystko się uspokaja. Można też odganiać złego ducha odmawiając jedną lub dwie koronki do Miłosierdzia Bożego. Bywało i tak że mój mąż modlił się ze mną i dopiero zły duch został odgoniony- ataki ustawały. Kilka razy zdarzyło się tak, że nic nie pomagało, to wtedy poprosiłam Pana Jezusa i pomoc była. Pomocny w odganianiu złego ducha jest olej egzorcyzmowany, gdy zły duch męczy, to trzeba smarować atakowane miejsca tym olejem lub go spożywać.

Msza święta ogranicza dostęp złego ducha do ludzi. 

Złego ducha możemy odgonić od siebie i innych odmawiając jedną lub dwie koronki do Miłosierdzia Bożego.Byłam z mężem w Warszawie w szpitalu. W nocy wyszłam na korytarz szpitala, a tam słyszałam straszny krzyk w jednym pokoju. Krzyk był przerażający. Myślę, że był to krzyk złego ducha i że zły duch dręczył w ten sposób osobę, która popełniła wiele grzechów. Z tego wynika, że ludziom którzy dużo nagrzeszyli, źle się żyje na świecie.

 

Diabły, które są w ludziach to są zbuntowane anioły. Gdy ktoś popełni ciężki grzech, to zły duch wchodzi do duszy człowieka i ją dręczy.

Przebierając się za diabła dajemy wyraz aprobaty dla niego. Będzie on szczególnie atakował osoby które chcą nim być.


 Modlitwa o uwolnienie od lęku 

Panie Boże wszechmogący w Trójcy Jedyny proszę Cię uwolnij mnie od lęku, strachu przed niebezpieczeństwem i bądź przy mnie zawsze.

Należy odmówić 5x Ojcze Nasz i 1x Chwała Ojcu.


Pan Jezus oczekuje od nas byśmy po każdej mszy świętej odmawiali jedną litanię do Niego. Przez odmawianie tych litanii możemy wypraszać łaski w różnych sprawach, przepraszać Boga.

 

Gdy podlewałam rośliny w ogrodzie, to ukazywała się tęcza wielokrotnie. To działo się na początku moich objawień.


W książce ,,Historia Świata” przeczytałam o religii protestanckiej o Marcinie Lutrze. Za jakiś czas chciałam jeszcze raz to przeczytać, nie znalazłam tego tekstu. Zrozumiałam że powinnam o tym napisać. Protestantyzm to religia, którą założył Marcin Luter w 1517 roku.

Nie rozumiał lub nie mógł uwierzyć w to, że Pan Jezus jest obecny w Najświętszym Sakramencie.

Nie chciał dawać datków na budowę bazyliki św. Piotra w Watykanie.

Nie podobały mu się odpusty za które trzeba było płacić.

W czasie nabożeństwa protestanckiego nie ma przeistoczenia chleba w ciało Chrystusa i wina w krew Pana Jezusa. Spowiedź jest ogólna nie daje rozgrzeszenia. W wierze protestanckiej jest tylko jeden sakrament, sakrament chrztu św. Dusze czyste zostają zbawione, a dusze grzeszne mogą otrzymać zbawienie w wierze katolickiej i prawosławnej, korzystając z sakramentu pokuty i pojednania. Pan Jezus mówi o zjednoczeniu chrześcijan w wierze katolickiej.


Wieczorem okno było otwarte, słyszałam dziwny pisk. Dowiedziałam się, że piszczała to dusza bliskiej mi osoby. Modliłam się za tę duszę. Następnego dnia również ta dusza piszczała, bo chciała żeby za nią odbyła się msza święta. O tym dowiedziałam się od Pana Jezusa.


W nocy w czasie snu bliskiej mi osoby, słyszałam jak ta osoba mocowała się z kimś. Trwało to kilka nocy, a rano nic z tych przeżyć bliska mi osoba nie pamiętała. Osoba ta ostatnio grzeszyła , wyzywała Boga. Gdy wyspowiadała się ataki ustały. Myślę, że był to zły duch, który chciał wejść do duszy tej osoby.


Słyszałam przekleństwa i złożyczenia przez cały dzień. Z tego powodu byłam słaba I żle się czułam.

Nie wolno nikogo przeklinać, ani mu złożeczyć.


Po śmierci każdego człowieka powinna być odmawiana jedna część różańca codziennie I dwie litanie aż do pogrzebu. Te modlitwy odganiają złe duchy, które bardzo mocno atakują duszę przed sądem I chcą tę duszę zaprowadzić do piekła.

Podpowiedzi w życiu mamy od Boga i od złego ducha (diabła). Ja doświadczyłam złej podpowiedzi w młodości i ją zlekceważyłam , źle się czułam po tej propozycji. Nie odgoniłam złego ducha i złe też były skutki tej podpowiedzi. Złemu duchowi zawsze trzeba mówić nie i go wyganiać Najlepiej to robić modlitwą różańcową, jedna część różańca i dwie litanie najczęściej pomagają.

Złego ducha możemy odgonić od siebie i innych odmawiając jedną lub dwie koronki do Miłosierdzia Bożego.

 ŻYCIE WIECZNECzasami słyszę ludzi którzy nie żyją i to właśnie znana mi osoba opowiedziała mi jak jest w niebie, czyśćcu i piekle. W niebie ta osoba była kilka dni, w czyśćcu prawie dwa lata, a w piekle dwie godziny.
NIEBO 


W niebie jest mało ludzi i dużo przestrzeni. Są góry, rzeki, morza, dużo zieleni i kwiatów. Słychać śpiw ptaków i śpiew chórów anielskich, jest pięknie. Osoba opowiadająca była w górach, Dolinie Białego, na Krupówkach, oraz w Karkonoszach. Podziwiała też piękno Morza Czarnego. Dusze w niebie mogą być wszędzie na ziemi, mają dostęp do każdego człowieka i są niewidzialni. Ludzie ze sobą rozmawiają, modlą się dwie godziny dziennie. W niebie jest więcej kobiet.


PIEKŁO

W piekle jest źle. Jest ciemno, ciasno i straszny odór. Twarze ludzkie powykrzywiane z bólu.

Słychać wycie i ryk, jest ciągły jazgot. Ciała ludzi są brudne, są słabi chodzą powoli. Nie rozmawiają ze sobą.


CZYŚCIEC

W czyśćcu jest bardzo dużo ludzi i bardzo ciasno. Niektórzy mają twarze powykrzywiane z bólu. Co chwilę ktoś krzyczy, niektórzy jęczą. Są tacy co mieli mało grzechów to cierpią bardzo mało. Ludzie rozmawiają ze sobą.

 

Bóg Ojciec przekazał mi, że kary za grzechy będą trwały dziesięć lat. Po tym czasie dusza przejdzie do nieba, albo będzie unicestwiona/


Bóg Ojciec i Pan Jezus jest ze mną i to jest wielki zaszczyt, o którym wcześniej nawet nie marzyłam. Rozmawiam z Panem Jezusem i Bogiem Ojcem, nic się przed Nimi nie ukryje. Dużo się modlę. Otrzymuję podpowiedzi i pomoc. Najważniejsza jest miłość do Boga i tą miłością trzeba żyć tu na ziemi i w niebie. Boga trzeba kochać jak kogoś najbliższego, bo Bóg jest Bogiem zazdrosnym i wymagającym. Chce dla nas dobra i pomaga nam w tworzeniu tego dobra.