Przekaz Pana Jezusa
do Polaków i całego świata.

-1-


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
Pan Jezus jest z nami.

Utwierdził nas w wierze, abyśmy nie wątpili:

  • Że przyjmujemy Go w Najświętszym Sakramencie
  • Że spowiadamy się Panu Jezusowi
  • Że modląc się otrzymujemy łaski i odpędzamy złego ducha ze swojego życia
  • Że Duch Święty naprawdę istnieje
  • Że Pan Jezus jest Wszechmogący

Pan Jezus

Prostuje nasze błędy.
Wskazuje dobre rozwiązania.
Obdarzył mnie Cudem Eucharystycznym.
Wskazał nas Polaków na apostołów w dziele zjednoczenia wszystkich ludzi na świecie w wierze katolickiej
Pan Jezus rozmawia ze mną.
Wyjaśnił nam kanony naszej wiary.
Zdjął z nas sąd ostateczny (karzący).

Piekło zostało zamknięte. Pan Jezus w” Brewiarzu dla dorosłych” nam to przekazał.
”Gdy piekło klęskę poniosło, musiało zwrócić swą zdobycz, a rzesza już wyzwolonych, podąża śladem Jezusa. Zwyciężył oto Zbawiciel, wspaniały Władca wszechświata, mieszkańców nieba i ziemi połączył w jednej ojczyźnie.”

  Właściwie, dlaczego ja robię ten przekaz?
Byłam zaplanowana do tego, zanim się urodziłam.
Przez rok trzy osoby dręczyły mnie przy pomocy złego ducha, a ja broniłam się modlitwą.

25.01.2015 roku

Na domu sąsiadów ukazał się krzyż, duży na cały dom, ognisty.
To widzenie trwało kilka sekund, a ja wtedy powiedziałam: „Pan Jezus jest z nami.”
Pan Jezus głośno przemówił w moim pokoju: „I gdzie są te diabły?

Miałam natchnienie, że zły duch w ludziach jest po to, aby im uświadomić, że piekło jest, że trzeba zmienić swoje życie, aby całą wieczność nie być w piekle. Natchnienie miałam przed zamknięciem piekła.

Kary za grzechy trzeba odpokutować w czyśćcu.

Zły duch to upadły anioł, który zbuntował się i sam chciał być ważniejszy od Boga. Buduje swoje królestwo z ludzi, którzy ciężko grzeszą.
Gdy popełniamy grzech diabeł się cieszy. Gdy u nas został popełniony grzech, diabeł się cieszył, aż chichotał, że tak się stało. Słyszałam chichot diabła.

Chodziłam do kościoła, który był w budowie, nie było w nim krzyża, mnie natomiast dręczyły złe duchy. Często w domu broniłam się patrząc na krzyż, do kościoła brałam krzyż I jakoś przetrwałam. Miałam natchnienie w trakcie psalmu „Szukam oblicza twego Panie”, aby szukać oblicza Boga w kościele’. Poprosiłam księdza, aby krzyż był w kościele, ksiądz przychylił się do mojej prośby i moje problemy skończyły się.

Patrząc na krzyż odpędzamy złego ducha od siebie, dlatego powinien być w każdym pomieszczeniu.

-2-

Celibat

Przeczytałam w książce „Religie wczoraj i dziś” o założeniu celibatu przez papieża Grzegorza VII w XI wieku. Chciałam drugi raz to przeczytać, ale w książce nie mogłam tego znaleźć. Dwa dni szukałam, denerwowałam się, ale jak się później zorientowałam Pan Jezus często tak robił abym zwróciła uwagę na daną sprawę. Teksty pojawiały się, a później ginęły.

Na początku mojego powołania miałam natchnienie, że celibat powinien być zniesiony. Było to bardzo mocne natchnienie. Denerwowałam się później, że to poważna sprawa. Uspokoiłam się gdy zobaczyłam obrazy święte Pana Jezusa i Matki Bożej uśmiechnięte w odpowiedzi na moje pytanie o zniesienie celibatu.

Napomnienia

Bądźcie czujni. Przeciwnik was diabeł szuka kogo pożreć.

Mocni Bogiem przeciwstawiajcie się jemu.

Boże jesteś moim obrońcą i warownią, która ocala.”
Nie podobało mi się określenie pożreć. Pan Jezus zmienił to określenie na pochłonąć.

-3-

Gdy modliłam się i dziękowałam Body za łaski, miałam świadomość, że wszyscy w wierze będąc nie doświadczymy piekła, swoje grzechy odpokutujemy w czyśćcu. Na twarzy Pana Jezusa i Matki Bożej zobaczyłam uśmiech (na obrazach). Mając to w pamięci za jakiś czas spytałam Pana Jezusa czy mogę modlić się o złagodzenie piekła i czyśćca. Dostałam odpowiedź, że mogę modlić się o zamknięcie piekła.

Modliłam się o zamknięcie piekła i dostałam taką odpowiedź „Bo oskarżyciel naszych braci został strącony, ten który dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem.”

Była msza dziękczynna, dziękowałam Bogu za ten dar. Modliłam się dwa dni, o to żeby piekło zostało zamknięte.

1.08.2017 r. otrzymałam taką odpowiedź. W „Brewiarzu dla świeckich” przeczytałam:

„Gdy piekło klęskę poniosło

Musiało zwrócić swą zdobycz

A rzesza już wyzwolonych

Podąża śladem Jezusa.

Zwyciężył oto Zbawiciel,

Wspaniały władca wszechświata.

Mieszkańców nieba i ziemi

Połączył w jednej ojczyźnie.

Usprawiedliwienie

Ta wersja usprawiedliwienia została mi przedstawiona przez Pana Jezusa w katechizmie kościoła katolickiego. Na drugi dzień tej wersji nie było. Pan Jezus tak to przedstawił, abym zwróciła na tę sprawę szczególną uwagę.

W katechizmie kościoła katolickiego czytam „Sobór Trydencki naucza, że Dziesięć Przykazań Bożych obowiązuje chrześcijan i że człowiek usprawiedliwiony jest w dalszym ciągu zobowiązany do ich zachowywania. Potwierdza to Sobór Watykański II. Biskupi jako następcy Apostołów otrzymują od Pana …. Posłannictwo nauczania wszystkich narodów i głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu, aby wszyscy ludzie przez wiarę, chrzest i wypełnienie przykazań osiągnęli zbawienie.”

-4-

Pan Jezus pokazał przeze mnie dużo spraw, w których ludzie mają wątpliwości.

Byłam w kościele na mszy świętej. Pewna kobieta przyjęła Najświętszy Sakrament. Widocznie przyjęła go niegodnie, bez spowiedzi świętej, bo zaczęła się wić i ryczeć nieludzkim głosem. To było przerażające. Tam, gdzie są grzechy, ma prawo być zły duch. Ksiądz wyszedł i powiedział, że to jest spotkanie z Panem Jezusem. Pan Jezus pokazał, że naprawdę przyjmujemy Go w Komunii Świętej. Obecny jest także w każdym Sakramencie, np. chrztu, bierzmowania, małżeństwa.

Był jeszcze jeden przykład na to, że Pan Jezus jest w Najświętszym Sakramencie. W miejscowości, w której mieszkam, ksiądz rekolekcjonista błogosławił wszystkich Najświętszym Sakramentem, niektórzy po prostu upadali. Tak Pan Jezus działa na ludzi. Gdyby tam był zwykły opłatek, nikt by nie upadł.

Byłam u spowiedzi świętej, a ksiądz powiedział: „Siostra słabo żałowała za grzechy.” Skąd on o tym wiedział? W konfesjonale spowiadamy się nie księdzu, ale właśnie Panu Jezusowi. Pan Jezus przemówił przez księdza. Ksiądz odpuszcza grzechy mocą słów Pana Jezusa.

Aby w pełni zrozumieć naszą wiarę, trzeba zrozumieć Krzyż.
Czytając Stary Testament, dowiadujemy się, że Pan Bóg karał ludzi, gdy grzeszyli. Tak działo się cyklicznie. Bóg karał ludzi, a oni się nawracali. Pan Bóg kocha ludzi i nie chciał ich więcej karać. Swojego Syna złożył w ofierze, aby widzieli ogromną miłość Boga Ojca i Pana Jezusa do ludzi, ta śmierć jest odkupieniem za grzechy ludzi, a szczególnie za grzech pierworodny. Zamiast kary, otworzyło się niebo dla wszystkich. Pan Jezus przez Swoją męczeńską śmierć dał nam życie wieczne, zadośćuczynił Bogu Ojcu za nasze grzechy. Miałam natchnienie, że miłość do ludzi Boga Ojca i Pana Jezusa, była przyczyną odkupienia ludzi od grzechów.

-5-

Pokazana mi była Wszechmoc Boga.

Wszechmoc Boga była mi pokazywana ciągle. Pan Jezus prawie we wszystkich książkach, które czytałam przemawiał do nas. „W Brewiarzu dla dorosłych” ofiarował dary, wyjaśniał nam to co powinniśmy wiedzieć. Mówił o aktualnych sprawach, o naszych grzechach i skutkach naszych działań. Często dodawał do naszych spraw szczegóły, aby było wiadomo, że to dotyczy nas i czasu obecnego. W „Skarbnicy Modlitw” dopisał “Litanię o zbawieniu od głupoty”, w której opisywał rządzących.

Wszechmoc Boża pokazana była w cudach np. na stole szukałam różańca, nie było go, a po chwili leżał na środku stołu, podobnie było z okularami.

Doświadczyłam cudu. W kościele na Placu Piastowskim w Bydgoszczy widziałam obraz w prezbiterium z prawej strony Pan Jezus szedł i uśmiechał się jak żywy. Niedawno byłam w tym kościele, nie było tego obrazu. Był mały obraz Pana Jezusa za Tabernakulum.

W domu mam obraz Pana Jezusa Miłosiernego, przez dwa dni widziałam żywe oczy Pana Jezusa na tym obrazie, a w książce ” Jezus mówi do ciebie „Sarah Young przeczytałam „ścigam cię wzrokiem od kilku dni.”

Duch Święty działa w nas, Ja odczułam działanie Ducha Świętego wielokrotnie.

Temat, którego nie rozumiałam został mi wyjaśniony, bez zdobywania wiedzy na ten temat. Dzięki Duchowi Świętemu zrozumiałam krzyż, grzech pierworodny, statuę wolności i inne sprawy.

Bliska mi osoba pukała czymś parę godzin. Był u niej lekarz, dostała zastrzyk uspokajający, ale to nie pomogło, uspokoiła się, gdy z mężem pomodliliśmy się.

-6-

Ktoś z rodziny był dla mnie niedobry, gdy modliłam się za tę osobę było dobrze. Gdy tylko nie pomodliłam się było źle. Trwało to jakiś czas.

Modlitwa pomaga w małżeństwie. Mam takie doświadczenie, bo kiedy mąż przesadzi w czymś, to potem chce, aby się z nim modlić. I to pomaga. Po wspólnej modlitwie nie chce się pamiętać złego. Gdyby wszyscy tak robili, rozwodów byłoby mniej. W małżeństwie nie trzeba czekać na inicjatywę małżonka, ponieważ modlitwa w każdym przypadku pomaga.

Miałam problem z bliską mi osobą, zawiozłam ją do rodziny, aby tam pobyła, niestety nie chciała wrócić do domu. Prosiliśmy ją, ale ona się uparła, że zostanie. Dopiero gdy się pomodliłam, bliska mi osoba zmieniła zdanie i wsiadła do samochodu.

Modlitwa do św. Michała Archanioła jest egzorcyzmem, który odgania złe duchy. Byłam w kościele, kiedy ten egzorcyzm był odmawiany, a młody człowiek dostał drgawek w czasie tej modlitwy. Później wyszedł z kościoła, jakby nic się nie stało. Zły duch złościł się i protestował, że była odmawiana ta modlitwa, więc módlmy się często tą modlitwą.

-7-

Gdy człowieka ogarną niepotrzebne uczucia jak miłości to trzeba się modlić, modlitwa pomaga, ale trzeba to zrobić z pełną szczerością to sprawdzone. W uczuciach nienawiści trzeba modlić się co jakiś czas.

Pan Jezus bronił mnie, gdy nie radziłam sobie z bliską mi osobą. Powiedział przeze mnie moimi ustami: „A kim Wy jesteście, że macie prawo oceniać?” Uczył nas, abyśmy łatwo nie oceniali innych.

09.03.2016 roku

Miałam wrażenie, że Pan Jezus żegna się ze mną. Dzisiaj były ostatnie instrukcje, polecenia, uwagi, które czytałam w książkach. Po południu odmówiłam różaniec, Tajemnicę Chwalebną, a tam przeczytałam, że czas się pożegnać i wstąpić do Nieba, że już były wydane właśnie ostatnie polecenia, instrukcje i uwagi. Zrozumiałam, że to rzeczywiście pożegnanie i zaczęłam płakać. Płakałam 5-6 godzin bez przerwy. Było mi tak smutno, jakby ktoś najbliższy mnie opuścił. Choć byłam świadoma, że Pan Jezus z nami będzie zawsze do końca czasów. Za 2 dni nie było tej wersji Tajemnicy Różańcowej, którą wcześniej czytałam.

Były podpowiedzi, wprost słyszałam o zjednoczeniu chrześcijan i Żydów. Było to w Wielki Piątek po Komunii Świętej. Słyszałam głos wewnętrzny. W niedzielę, w czasie Mszy Świętej, modliłam się o zjednoczenie chrześcijan i Żydów, pytałam Pana Jezusa co robić, aby tak się stało. Dostałam odpowiedź zwykłą, przez natchnienie, że powinniśmy modlić się jedną godzinę przez miesiąc. Przepraszać Boga za grzechy, prosić Boga o łaski w sprawie zjednoczenia chrześcijan i Żydów. Obecnie modlę się o zjednoczenie wszystkich ludzi na świecie w wierze katolickiej.

-8-

Słyszałam głos wewnętrzny, że miałam znaleźć ludzi, czystych jak szkarłat. Do mojej koleżanki, sąsiada wysłałam świadectwo, on zadzwonił i opowiedział mi, że rozmawia z Panem Jezusem, Jan Paweł II do Niego krzyczał dwa razy, że powinniśmy w pierwsze soboty miesiąca przepraszać Niepokalaną Matkę Bożą za wszelkie zniewagi i bluźnierstwa. Pan Jezus podał mu na kartce papieru piękną modlitwę, a gdy przestał się modlić, kartka była pusta. Można czuć się jak w Niebie, będąc tu na ziemi, trzeba tylko się modlić, przybliżać do Boga, spełniać Jego wolę.

W pierwszy piątek miesiąca byłam u spowiedzi świętej, pościłam (ścisły post), modliłam się za dusze w czyśćcu cierpiące, a w nocy czułam tchnienie Boże. Czułam je 4 krotnie, a gdy włączyłam Radio „Maryja,” słyszałam, że takie tchnienie oznacza przybliżenie do Boga.

-9-

28.05.2016 roku

Gdy się modliłam na różańcu, na niebie ukazał się Krzyż z promieni słonecznych, a w środku, na słońcu pulsująca biała Hostia. Trwało to około 10 minut. Teraz gdy patrzę na słońce przemienia się ono w Hostię. Pan Jezus wskazał przez natchnienie, że powinniśmy Jemu dziękować za wszystkie łaski, jakimi nas obdarza, odmawiać różaniec i wypraszać łaski przez Matkę Bożą

Cud Eucharystyczny w czasie czasów ostatnich był bardziej widoczny. Ludzie mieli wgląd w stan swojej duszy. Widzieli Hostię w kolorze czarnym, białym z obwódką czarną, niebieską, zieloną, żółtą czerwoną. Teraz Hostia jest biała. Świadczy to o tym, że Sąd Ostateczny został zniesiony.

Pan Jezus tworzy Cud cieszmy się z tego, adorujmy Cud odbierajmy błogosławieństwa. W innym przypadku, będziemy tylko wspominać Cud, a Bóg nie będzie nam błogosławił, nie przyniesie to wydarzenie owoców nawrócenia, jakie powinno przynieść. Jest to opisane w „Poemacie Boga-Człowieka” Marii Valtorty.

Obudził mnie straszny ból, w wizji pokazane mi było, jak cierpią dzieci, gdy dokonuje się aborcji. Ból trwał krótko, bo trudno byłoby wytrzymać dłużej.

-10-

Usłyszałam słowa: „Zbawienie od Boga, które trzeba rozeznać.”

Modliłam się na różańcu i czytałam tajemnice, a tam, teraz jest Orędzie Pana Jezusa do Polaków. Orędzie to wskazuje na przewodnią rolę Polski w odnowie życia duchowego świata. Jest to napisane w książeczce do modlitwy „Modlitwa, Ofiara i Pokuta.”

Cytat: „Tak jak po Wniebowstąpieniu Zbawiciel posłał uczniów, tak i Polskę postanowił uczynić apostołem wśród narodów świata, aby odrodzić w duchu i prawdzie miliony dusz, aby tam, gdzie panuje szatan On Sam Królował. Modlitwa za Polskę to nie sprawa osobista lub narodowa, lecz sprawa Boża, gdyż chodzi o Królestwo Boże, które tutaj ma się rozpocząć i rozszerzyć na cały świat. Królestwo Boże nie utożsamia się z Królestwem ziemskim. Jest wszędzie tam, gdzie ludzie wierzą w Chrystusa naśladują Jego świętość I korzystają z Jego łaski. Jest wszędzie, gdzie jest Chrystus. W królestwie tym panuje miłość. Jeśli miłujemy innych ludzi, wtedy Królestwo Boże jest w nas [por. Łk 17,21]. Do tego królestwa jesteśmy wszyscy wezwani. Mamy uwierzyć w Ewangelię, to znaczy przyjąć ją całym sercem.

W polecanych mi przez Pana Jezusa dziełach o. Mateo „Król Miłości,” w książkach Anny Argasińskiej i Orędziu z 2013 roku Anny Argasińskiej powtarza się Wola Boża, Pan Jezus chce, aby Polska się nawróciła i opowiedziała za przestrzeganiem dekalogu w urzędach państwowych. Pragnie, abyśmy Pana Jezusa przyjęli do swoich serc i do swoich domów i aby był intronizowany na Króla Polski, a później Króla Wszechświata.

Intronizacja polega na przyjęciu Pana Jezusa do swoich domów i do swoich serc.

Pan Jezus został intronizowany w Polsce i w Libanie. Chrześcijanie i Żydzi jednoczą się w wierze. Żydzi zrozumieli, że przez swój bunt zgubili obecność Pana Jezusa i swoje zbawienie.

-11-

W katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Sobór Trydencki naucza, że Dziesięć Przykazań Bożych obowiązuje chrześcijan i że człowiek usprawiedliwiony jest w dalszym ciągu zobowiązany do ich zachowywania. Potwierdza to Sobór Watykański II. Biskupi jako następcy Apostołów, otrzymują od Pana… posłannictwo nauczania wszystkich narodów i głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu, aby wszyscy ludzie przez wiarę, chrzest i wypełnianie przykazań osiągnęli zbawienie.”

Tę wersję usprawiedliwienia sam Pan Jezus mi przedstawił w katechizmie kościoła katolickiego, na drugi dzień tej wersji nie było. Pan Jezus często tak robi,” abyśmy zwrócili na to szczególną uwagę”

-12-

-Pan Jezus przygotował nas na swoje przyjście. Czytałam, że to się stanie szybciej niż myślimy. Modliłam się, wzywałam Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus przez natchnienie podpowiedział, jak wypraszać duże sprawy.

Trzeba modlić się we wszystkich kościołach, o jednej godzinie w jednej sprawie (np. o pokój w Syrii

  1. Następnego dnia modliłam się podobnie do Miłosierdzia Bożego i otrzymałam podpowiedź, że potrzeba jest bardzo dużo modlitw, na różańcu” [natchnienie]. Powinniśmy wypraszać łaski nawrócenia dla grzeszników. Pan Jezus wskazał, że jeżeli będziemy się modlić o nawrócenie grzeszników, to będą się ludzie nawracać.

Czujmy się odpowiedzialni za stan dusz ludzkich na całym świecie.

Myślałam o Afryce, o jej biedzie. Pan Jezus chce, abyśmy pomagali sobie wzajemnie i podpowiada, że powinniśmy organizować doroczne zbiórki pieniędzy dla biednych w Afryce i uciśnionych w wojnie.

-13-

Nie jestem teologiem, we wszystkim pomaga mi Pan Jezus i Duch Święty.

Korzystajmy z Bożego Miłosierdzia, ze spowiedzi świętej, przebaczajmy bliźnim, bo gdy przebaczymy bratu, to Pan Bóg nam też przebaczy.

Pan Jezus tak kocha ludzi, że dla zbawienia człowieka dał się ukrzyżować.

Ciągle chce dla nas dobra.

Chce, aby ludzie się nawracali.

Pan Jezus czeka na każdego, bo tylko przez Niego można wejść do wieczności z Bogiem. Miałam takie natchnienie.

Gdy otworzyłam’ ‘Dzienniczek Faustyny’ ‘na stronie, gdzie Pan Jezus mówi o swoim miłosierdziu do ludzi leciały mi łzy. Zrozumiałam, że powinnam to umieścić w przekazie.

Świętej Faustynie Pan Jezus mówi jak bardzo kocha ludzi i udziela nam swojego miłosierdzia – przebacza nam grzechy: „Ach jak mnie to boli, że dusze tak mało łączą się ze mną w Komunii Świętej. Czekam na dusze, a one są obojętne. Kocham je tak czule, szczerze, a one mi nie dowierzają. Chcę je obsypywać łaskami – one przyjąć ich nie chcą. Obchodzą się ze mną jak z czymś martwym, a przecież mam serce pełne miłości i miłosierdzia. Abyś poznała choć trochę mój ból, wyobraź sobie najczulszą matkę, która kocha bardzo swoje dzieci, jednak te dzieci gardzą miłością matki. Rozważ jej ból, nikt jej nie pocieszy. To słaby obraz i podobieństwo mojej miłości. Pisz, mów o moim miłosierdziu. Powiedz duszom, gdzie mają szukać pociech.

To jest w trybunale miłosierdzia (w Sakramencie Pokuty), tam są największe cuda, które się nieustannie powtarzają. Aby zyskać ten cud, nie trzeba odprawiać dalekiej pielgrzymki ani też składać jakiś zewnętrznych obrzędów, ale wystarczy przystąpić do stóp zastępcy Mojego i powierzyć mu nędzę swoją, a cud Miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni. Choćby dusza była, jak trup rozkładająca się i choćby po ludzku nie było wskrzeszenia i wszystko już stracone – nie tak jest po Bożemu, Cud Miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni. O biedni, którzy nie korzystają z tego Cudu Miłosierdzia Bożego; na darmo będziecie wołać, ale będzie już za późno.”

-14-

Pan Jezus kontaktuje się ze mną poprzez obrazy. Gdy postępuje zgodnie z Wolą Bożą, obrazy Matki Bożej Niepokalanej i Pana Jezusa z Sercem Jezusowym uśmiechają się. Jeżeli robię coś nie tak, jakby życzył sobie Pan Jezus, wtedy Pan Jezus i Matka Boska na obrazach są smutni. Taka ich reakcja jest też na moje pytania. Jeżeli odpowiedź na nie jest twierdząca, to Pan Jezus i Matka Boża na obrazach uśmiechają się, jeżeli nie ma aprobaty, to Pan Jezus i Matka Boża na obrazach są smutni.

Na początku mojego powołania, weszłam z tematem zniesienia celibatu i modlitwą w tej intencji wiedziona światłem Ducha Świętego. Wcześniej były mi wyjaśnione warunki powstania celibatu. Czytałam o tym w książce, a kiedy chciałam drugi raz to przeczytać, tego nie było. Pan Jezus często w ten sposób postępuje, kiedy chce mi coś przekazać. Gdy myślałam o zniesieniu celibatu widziałam wyraźny uśmiech na obrazach Pana Jezusa I Matki Boskiej Niepokalanej.

Pan Jezus naprowadził mnie na temat katolickiej etyki seksualnej. Przeczytałam w internecie, że pożycie seksualne z samej natury ma być podejmowane jako wyraz wiernej miłości ślubowanej w sakramentalnym małżeństwie i nie może być oddzielone od swej funkcji prokreacyjnej. Dlatego katolicka moralność odrzuca antykoncepcję jak również stosunki przerywane, petting oraz masturbację. Podkreślił to w encyklice Humanae Vitae (25 lipca 1968r.) papież Paweł VI, co spotkało się ze sprzeciwem części hierarchów Kościoła. Pan Jezus wyraźnie podkreślił, że powinno to stwierdzenie być wykreślone. Dowiedziałam się o tym poprzez wyraźny uśmiech Pana Jezusa i Matki Boskiej wyrażonej na obrazach. W taki sposób Pan Jezus mi podpowiada.

-15-

W spowiedzi świętej Pan Jezus przebacza nam nasze grzechy tu na ziemi, ale sprawiedliwość Boża sprawia, że wszystkie je trzeba odpokutować w czyśćcu lub tu na ziemi poprzez dobre uczynki, modlitwę, posty, jałmużnę.

Królestwo Boże w sercach, w rodzinach, narodach.

Niech ziemia będzie odblaskiem życia w Niebie.

Kościół mój jest łodzią i nie może być zatopiony, oprze się nieustępliwie każdej fali, będzie niósł światło Boże na cały świat.

. „Wiele, wiele przebacza się temu, kto wiele umiłował.”

Biedne dusze nie wiecie, jak was kocha Zbawiciel. Nie bójcie się mnie. Przyjdźcie z ufnością i odwagą. Otwieram wam moje serce i ramiona, Jestem waszym Zbawicielem.

Gdy Ja porę wyznaczę, odbędę sąd sprawiedliwy. Skruszę pychę wszystkich niegodziwych, a głowa sprawiedliwego się wzniesie. Bóg nie sądzi z pozorów, lecz wydaje sprawiedliwe wyroki.

W czasie trwogi, każdy kto będzie wzywał imienia Pana będzie wybawiony, a w śród pozostałych przy życiu będą ci których powoła Pan. Bo o to w owych dniach i w owym czasie zgromadzę wszystkie narody – koniec czasów nastąpi, gdy wszyscy będą mieli złego ducha i nie zechcą się nawrócić.

I poznacie, że Ja Pan jestem waszym Bogiem który mieszka na Syjonie świętej mojej górze. W owym dniu góry będą ociekać moszczem, a pagórki będą opływać mlekiem, a wszystkie potoki judzkie będą pełne wody, a z przybytku Pana wypływać będzie źródło.

Nawróćcie się do Pana swojego całym sercem, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nie skory do gniewu i pełen litości i żal mu karania.

Jeśli kto wyznaje, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem świata i jest Synem Bożym, to Bóg jest w nim, a on w Bogu.

Bóg zna serca ludzkie i jest w każdym człowieku na ziemi.

-16-

Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten kto sprawiedliwie postępuje.

Przez mowę Piotra Duch Święty zstąpił na wszystkich słuchających, a byli tam Żydzi i poganie. Słyszeli ich bowiem jak mówili językami, wielbili Boga i zostali ochrzczeni. Teraz też Duch Święty zstąpi na pogan.

” Ja będę zawsze obecny i żyjący w was, a wy będziecie mogli łączyć się ze Mną, gdy tylko zechcecie.” Trzeba wiernych przekonać, że Boże Królestwo nie jest z tego świata, że jest ono duchowe. Przekonanie to zdobędzie się tylko łagodnością. Biada temu kto tu użyje przemocy.

” Chcę, aby ludzie widzieli, ile pośrednictwo Tej, która stała się ocaleniem z ich grzechów. Chcę by ludzie w cudownych dziełach spełnionych moją Wszechmocną ręką i zamkniętych w Tej czystej istocie odnaleźli zwierciadło, w którym ujrzeliby własną niewdzięczność.

Pan Jezus na Ostatniej Wieczerzy powiedział ”jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale tego znieść nie możecie, dopóki wiara w Syna była nie utwierdzona, a przykazania nie ugruntowane. Gdyby wszyscy ludzie starali się o pozyskanie łask od Matki Bożej świat znalazłby ocalenie.

Wolą Boga Wszechmogącego jest, aby opis i objaśnienie życia Najświętszej Marii Panny w książce” Mistyczne Miasto Boże” Marii Argedy zawierały szczerą niezawodną prawdę.

Kto ma uszy ku słuchaniu niech słucha. Kto jest spragniony niech przyjdzie do tych żywych wód. Kto tak mówi Pan Wszechmogący”

-17-

Dostaliśmy dar, który wzmacnia nasze dary. Jeżeli kto ma dar przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. Jeżeli kto pełni posługę niech to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa.

Królestwo Boże będzie trwać przez pokolenia, jeżeli będziemy żyć z Bogiem. Rozpoczęło się w Polsce i przejdzie na cały świat.

Przekazuję pamięć o Wielkim Bożym Miłosierdziu

Wszyscy ludzie niech kochają Boga.

Niech Królestwo Boże trwa na wieki.

”Bądźcie czujni. Przeciwnik wasz, diabeł szuka kogo pożreć.

Mocni Bogiem przeciwstawiajcie się jemu.

Boże jesteś moim obrońcą i warownią, która ocala.”

CHRZEST

Pierwsi ludzie zgrzeszyli, bo zjedli owoc z drzewa życia. Nie przestrzegali zakazu, chcieli być równi Bogu, przemówiła przez nich pycha, takie było natchnienie. Pan Jezus mówi nam, abyśmy pamiętali o grzechu, o konsekwencjach nie przestrzegania przykazań Bożych.

Wina pierworodna grzechu pierwszego człowieka została przekazana całej ludzkości.

Pan Jezus odkupił nas od tego grzechu całkowitym swoim wyniszczeniem na Krzyżu.

Chrzest Święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą otwierającą dostęp do innych Sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu pierworodnego i odrodzeni jako dzieci boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w wiarę.

-18-

Wyjaśnienia

Bóg w Trójcy Jedyny jest Bogiem Wszechmogącym i jedynym na świecie.

Bóg Ojciec jest stworzycielem nieba i ziemi. Syn Boży narodził się z Maryi Panny, stał się człowiekiem, jedynym zbawcą ludzi. Umarł za grzechy ludzi, odkupił nas od śmierci wiecznej, otworzył nam niebo i zmartwychwstał. Duch Święty jest wysłannikiem Boga Ojca i Syna Bożego, działa w ich imieniu. O duchu Świętym miałam natchnienie.

Po śmierci dusze czyste Żydów i islamistów są z Bogiem. Dusze grzeszne pozostają w otchłani, czekają aż ich rodacy nawrócą się i będą wypraszać łaski dla nich, aby dostali się do czyśćca, a później do nieba.

Po śmierci dusze czyste buddystów i Hindusów są w przestrzeni dobrej, ale nie z Bogiem, grzeszne natomiast są w przestrzeni złej.

Po śmierci dusze ateistów pójdą do przestrzeni dla pogan, gdy nie są ochrzczeni lub gdy nie chcą być z Bogiem.


Bóg zamknął piekło, zabrał sąd ostateczny, będzie sąd sprawiedliwy, z niecierpliwością czeka na nawrócenia na wiarę katolicką.Przez swoją śmierć na krzyżu odkupił nas od grzechów również od grzechu pierworodnego i stał się jedynym zbawcą ludzi. Odkupił nas od śmierci wiecznej, otworzył nam niebo.

Duch Święty jest wysłannikiem Boga Ojca i Syna Bożego.

Dostaliśmy życie wieczne od Boga i to jak spędzimy całą wieczność od nas zależy.

Grzech pierworodny, którym została obarczona cała ludzkość gładzi chrzest.

Przez chrzest jesteśmy włączeni do wiary chrześcijańskiej.

Pełną wiarą chrześcijańską jest katolicyzm.

Żydzi i muzułmanie po śmierci są z Bogiem, jeżeli byli bez grzechu ciężkiego, natomiast grzeszni są w złej przestrzeni. Czekają aż ich bracia w wierze nawrócą się na wiarę chrześcijańską i będą wypraszać łaski, aby dostali się do czyśćca, a później do nieba.

Buddyści i Hindusi po śmierci są bez Boga. Czyści w dobrej przestrzeni, a grzeszni w złej przestrzeni. Czekają aż ich bracia w wierze nawrócą się na wiarę chrześcijańską i będą wypraszać łaski, aby dostali się do czyśćca, a później do nieba.

Po śmierci ateiści, gdy nie są ochrzczeni, są w przestrzeni takiej jak poganie.


Gdy byłam smutna, zdenerwowana, to często zaraz zaświeciło słońca, ja adorowałam Cud Eucharystyczny i było dobrze.

Jakiś czas temu, ktoś bliski grzeszył, nie spowiadał się, a w nocy słyszałam, jakby zły duch wchodził do duszy tej osoby, mocował się. To było mocne przeżycie. Te ataki słyszałam wielokrotnie. Ta osoba wyspowiadała się i zły duch już tylko raz atakował, uspokoił się. Osoba atakowana nie pamięta nic z tych zmagań.

Zwróciłam uwagę, że w Kościele zapowiadają intencję różańcową np. za zmarłego na pogrzebie i mówią: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzech, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.” Są wtedy dwie intencje. Pan Jezus przypomniał mi to, że ciągle tak się ludzie modlą.

Drukowałam ulotkę i powiedziałam, że jeszcze jedna by mi się przydała. Wówczas sama się wydrukowała. Cuda, cuda, cuda.


Modlitwa za dzieci poczęte

Widziałam w kościele małe dzieci niesione z wielką miłością. Były problemy, to były bliźniaki, a ojciec nie dorósł do ojcostwa. Łzy mi poleciały, wzruszyłam się i miałam natchnienie, że trzeba modlić się za dzieci poczęte. Czasami złe okoliczności są na początku życia dzieci.

Chrzest

Pycha i nieposłuszeństwo, człowiek chciał być równy Bogu. Z pychy biorą się inne ciężkie grzechy – mnie wszystko wolno. Myślę, że po to jest chrzest abyśmy pamiętali, że nigdy nie będziemy równi Bogu, aby nam nigdy to do głowy nie przyszło. Chrzest gładzi grzech pierworodny.

Nagrzeszyłam, bo źle się do kogoś odezwałam, gdy Boga przeprosiłam to Pan Jezus przyczepił plaster miodu do mojej duszy.

Byłam na pogrzebie wujka Mariana w Warszawie i w czasie pogrzebu ptak tak długo pięknie śpiewał jakby to była pozytywka. Według mnie to był cud.

Pan Jezus odniósł się do mnie źle. Było mi bardzo przykro. Pan Jezus pokazał jak jemu jest bardzo przykro gdy wyzywamy i przeklinamy go. Takie miałam natchnienie.

Na modlitwach w książeczce pokazały się czerwone i żółte palmy w czasie adoracji Cudu Eucharystycznego. Raz były przez chwilę kolorowe litery.


Gdy miałam 16-19 lat bardzo denerwowała mnie msza odprawiana po łacinie. Pewnej niedzieli z tego powodu chciałam pójść do księdza i powiedzieć mu co o tym myślę. Powstrzymałam się jednak do następnej niedzieli. W następną niedzielę msza była odprawiana w języku polskim.

Byłam z mężem w Warszawie w szpitalu. W nocy wyszłam na korytarz szpitala, a tam słyszałam straszny krzyk w jednym pokoju. Krzyk był przerażający, przytłumiony. Myślę, że był to krzyk złego ducha i że zły duch dręczył w ten sposób osobę, która popełniła wiele grzechów.

Dusze ludzkie można uwolnić od złego ducha po spowiedzi świętej. Gdy są grzechy, zły duch ma prawo do nich i po uwolnieniu wraca do duszy bo ma prawo tam być gdzie są grzechy.


Sąd ostateczny – karzący

19.06.2017

Pan Jezus przygotował mnie na swoje przyjście. Czytałam, że to stanie się szybciej niż myślimy. Modliłam się, wzywałam Miłosierdzia Bożego. Prosiłam o czas, byśmy mogli się nawrócić.

Pan Jezus przez natchnienie podpowiedział jak wypraszaj duże sprawy. Trzeba modlić się we wszystkich kościołach o jednej godzinie w jednej sprawie, np. o pokój w Syrii, czy zniesienie sądu ostatecznego.

Następnego dnia modliłam się podobnie do Miłosierdzia Bożego, prosiłam o czas byśmy mogli się nawrócić. Otrzymałam odpowiedź przez natchnienie, że potrzeba jest bardzo dużo modlitw na różańcu. Sądziłam, że to wystarczy, że będziemy mieli czas nawrócić się.

Następnie w „Brewiarzu dla świeckich” czytałam „Oto przyjdę niebawem, a moja nagroda jest ze mną, a przed nim jego zapłata.”

Modliłam się przez cztery dni o zniesienie sądu ostatecznego i 13.05.2017 dar ten otrzymaliśmy w 100 rocznicę objawień fatimskich.

W krótkim czasie wrócił do nas sąd ostateczny bo słabo dziękowałam za ten dar, ale po właściwym dziękczynieniu został ponownie z nas zdjęty.

Minął jakiś czas, a moje działanie na rzecz nawracania ludzi na wiarę katolicką były słabe. Pod koniec lata zobaczyłam Eucharystię niebieską, zrozumiałam, że znów są czasy ostatnie. Trzeba pomagać ludziom w nawracaniu na wiarę katolicką. Ja roznoszę ulotki z informacjami o naszej wierze i zbawieniu. Rozdaję ulotki w Polsce, rozdawałam w Izraelu, Turcji i Berlinie.

26.11.2018 r. otrzymałam wydruk „Przekazu Pana Jezusa do Polaków i całego świata” w dwóch egzemplarzach. Przekaz zawierał informację, że sąd ostateczny został z nas zdjęty. Chciałam wydrukować ulotkę, a wydrukowały się dwa przekazy. Jeden nie zawierał ostatniej strony.

27.11.2018 r. wydruk był taki sam. Wydruki przekazów drukowały się bez mojego udziału, podobnie chciałam wydrukować ulotkę, a wydrukowały się przekazy.

7.01.2019 r. była adoracja Cudu Eucharystycznego i ponownie widziałam Eucharystię niebieską. To znak, że są czasy ostatnie przed sądem.

9.01.2019 r. otrzymałam wydruk „Przekazu Pana Jezusa do Polaków i całego świata” mówiący, że sąd ostateczny został z nas zdjęty.


W podręczniku do religii czytałam o aborcji. Było opisane jak dziewczęta są kuszone przez złego ducha złymi myślami. Nie wiedziały co robić i popełniały aborcję. Złego ducha trzeba zawsze odganiać, gdy atakuje. Ja odganiam złego ducha od siebie odmawiając jedną część różańca i dwie litanie, wówczas najczęściej wszystko się uspokaja. Bywało i tak, że mój mąż modlił się ze mną i dopiero zły duch został odgoniony – ataki ustawały. Kilka razy zdarzyło się tak, że nic nie pomagało to wtedy powierzyłam siebie Panu Jezusowi i pomoc była. Pomocny w odganianiu złego ducha jest olej egzorcyzmowany, gdy zły duch męczy to trzeba smarować atakowane miejsca tym olejem.


Modlitwa

Boże Ojcze ofiaruję Ci najdroższą krew Pana Jezusa z Jego ranami i moimi trudami i modlitwami dnia dzisiejszego w intencji wynagrodzenia za grzechy moje i całej wspólnoty.

Przyszła do mnie do pokoju w nocy kobieta nie znałam jej. Był półmrok, a ona szła przy oknie schyliła głowę i poszła dalej. Zapaliłam światło jej nie było. Pan Jezus powiedział mi, że był to ktoś z rodziny. Ta osoba oczekiwała ode mnie modlitwy. Modliłam się za nią, msza święta również za nią się odbyła.

Gdy pisałam ulotki to otrzymywałam pomoc od Pana Jezusa. Czcionki dobierał mi Pan Jezus. Potrzebowałam czcionki różnej wielkości. Uważam, że jest to cud. Czasami pisać nie mogłam, to też dzieło Boże, bo były jeszcze sprawy do wyjaśnienia, przemyślenia.


Diabły, które są w ludziach to są złe duchy – zbuntowane anioły. Gdy ktoś umrze to diabeł idzie do drugiej osoby.

Duch święty pochodzi od Boga Ojca i Syna Bożego jest wykonawcą zamysłu Bożego.

Bóg zamykając piekło, wszystkich z piekła wybawił. Udzielił wielkiego miłosierdzia ochrzczonym. Ci co nie odpokutowali swoich grzechów przeszli do czyśćca. Ci co nie byli ochrzczeni przeszli do otchłani i czekają, aż ich bracia będąc w wierze wypraszać będą łaski do ich zbawienia. Wystarczy jedna msza święta i jedna komunia święta za zmarłego, gdy nie był ochrzczony.

Modlitwa o uwolnienie od lęku

Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny proszę Cię uwolnij mnie od lęku, strachu przed niebezpieczeństwem i bądź przy mnie zawsze.

Na koniec należy odmówić 5x Ojcze nasz, i 1x Chwała Ojcu.


Gdy jechałam do miasta miałam natchnienie, że księża Polacy powinni wysyłać ulotki do księży katolickich na całym świecie, aby przez te ulotki pozyskiwać wiernych.

Byłam smutna w kościele. Pan Jezus zwrócił na to uwagę i przesłał mi witraż na środek kościoła. Witraż znajduje się w prezbiterium. Uśmiechnęłam się.

Pan Jezus oczekuje od nas byśmy po każdej mszy świętej odmawiali jedną litanię do Niego. Przez odmawianie tych litanii możemy wypraszać łaski w różnych sprawach.

Gdy modliłam się wieczorem to okno było otwarte i słyszałam dziwny pisk. Dowiedziałam się, że piszczała to dusza bliskiej mi osoby. Modliłam się za tę duszę. Następnego dnia również to dusza piszczała, bo chciała żeby się za nią odprawiała msza święta. O tym dowiedziałam się od Pana Jezusa.

Gdy podlewałam w ogrodzie rośliny to ukazywała się tęcza wielokrotnie. To działo się na początku moich objawień.

Wzywanie Boga w ostatnim czasie „ Panie Jezu chcę być z Tobą”.


W książce „Historia Świata” przeczytałam o religii protestanckiej : o Marcinie Lutrze. Za jakiś czas chciałam jeszcze raz to przeczytać, nie znalazłam tego tekstu. Zrozumiałam, że powinnam o tym napisać.

Protestantyzm to religia, którą założył Marcin Luter w 1515 roku. Nie rozumiał lub nie mógł uwierzyć w to, że Pan Jezus jest w Najświętszym Sakramencie. Nie chciał dawać datków na budowę bazyliki św. Piotra w Watykanie.

Nie podobały mu się odpusty za które trzeba było płacić.

W czasie nabożeństwa protestanckiego nie ma przeistoczenia chleba w ciało Chrystusa i wina w krew Pana Jezusa.

Spowiedź jest ogólna, nie daje rozgrzeszenia. W wierze protestanckiej jest tylko jeden sakrament, sakrament chrztu św.

Aby się zbawić trzeba się ochrzcić.

Trzeba wypraszać łaski zbawienia dla tych którzy nie byli ochrzczeni.