Przekaz Pana Jezusa
do Polaków i całego świata.

-1-

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Właściwie, dlaczego ja robię ten przekaz?
Byłam zaplanowana do tego, zanim się urodziłam.
Przez rok trzy osoby dręczyły mnie przy pomocy złego ducha, a ja broniłam się modlitwą, krzyżem.

 

25.01.2015 roku

Na domu sąsiadów ukazał się krzyż, duży na cały dom, ognisty.
To widzenie trwało kilka sekund, a ja wtedy powiedziałam: „Pan Jezus jest z nami.”
Pan Jezus głośno przemówił w moim pokoju: „I gdzie są te diabły?

Miałam natchnienie, że zły duch jest w ludziach po to, aby nam uświadomić, że piekło jest, że trzeba zmienić swoje życie, aby całą wieczność nie być w piekle.

Kary za grzechy trzeba odpokutować w czyśćcu.

Zły duch to upadły anioł, który zbuntował się i sam chciał być ważniejszy od Boga. Buduje swoje królestwo z ludzi, którzy ciężko grzeszą.

Gdy popełniamy grzech diabeł się cieszy. Gdy u nas został popełniony grzech, diabeł się cieszył, aż chichotał, że tak się stało. Słyszałam chichot diabła.

Chodziłam do kościoła, który był w budowie, nie było w nim krzyża, mnie natomiast dręczyły złe duchy. Często w domu broniłam się patrząc na krzyż, do kościoła brałam krzyż I jakoś przetrwałam. Miałam natchnienie w trakcie psalmu „Szukam oblicza twego Panie”, aby szukać oblicza Boga w kościele’. Poprosiłam księdza, aby krzyż był w kościele, ksiądz przychylił się do mojej prośby i moje problemy w kościele skończyły się.


Patrząc na krzyż odpędzamy złego ducha od siebie, dlatego powinien być w każdym pomieszczeniu.

-3-

Pan Jezus pokazał przeze mnie dużo spraw, z którymi ludzie mają wątpliwości.

Byłam w kościele na mszy świętej. Pewna kobieta przyjęła Najświętszy Sakrament. Widocznie przyjęła go niegodnie, bez spowiedzi świętej, bo zaczęła się wić i ryczeć nieludzkim głosem. To było przerażające. Tam gdzie są grzechy, ma prawo być zły duch. Ksiądz wyszedł i powiedział, że to jest spotkanie z Panem Jezusem. Pan Jezus pokazał, że naprawdę przyjmujemy Go w Komunii Świętej. Obecny jest także w każdym Sakramencie, np. chrztu, bierzmowania, małżeństwa.

Gdy chcemy uwolnić się od złego ducha, to trzeba wyspowiadać się a dopiero egzorcysta uwolni od złego ducha.

Był jeszcze jeden przykład na to, że Pan Jezus jest w Najświętszym Sakramencie. W miejscowości, w której mieszkam, ksiądz rekolekcjonista błogosławił wszystkich Najświętszym Sakramentem, niektórzy upadali. Tak Pan Jezus działa na ludzi. Gdyby tam był zwykły opłatek, nikt by nie upadł.

Byłam u spowiedzi świętej, a ksiądz powiedział: „Siostra słabo żałowała za grzechy.” Skąd on o tym wiedział? W konfesjonale spowiadamy się nie księdzu, ale właśnie Panu Jezusowi. Pan Jezus przemówił przez księdza.

Aby w pełni zrozumieć naszą wiarę, trzeba zrozumieć Krzyż.
Czytając Stary Testament, dowiadujemy się, że Pan Bóg karał ludzi gdy grzeszyli. Tak działo się cyklicznie. Bóg karał ludzi, a oni się nawracali. Pan Bóg kocha ludzi i nie chciał ich więcej karać. Swojego Syna złożył w ofierze, aby widzieli ogromną miłość Boga Ojca i Pana Jezusa do ludzi, ta śmierć jest odkupieniem za grzechy ludzi, a szczególnie za grzech pierworodny. Zamiast kary, otworzyło się niebo dla wszystkich. Pan Jezus przez Swoją męczeńską śmierć dał nam życie wieczne (z Bogiem), zadośćuczynił Bogu Ojcu za nasze grzechy. Miałam natchnienie, że miłość do ludzi Boga Ojca i Pana Jezusa, była przyczyną odkupienia ludzi od grzechów.


-4-

Pokazana mi była Wszechmoc Boga.

Wszechmoc Boża pokazana była w cudach np. na stole szukałam różańca, nie było go, a po chwili leżał na środku stołu, podobnie było z okularami.

Doświadczyłam cudu. W kościele na Placu Piastowskim w Bydgoszczy widziałam Tabernakulum małe, a nad nim mały obraz Pan Jezusa, gdy byłam następny raz w tym kościele widziałam przepiękne Tabernakulum bardzo bogate. Obecnie jest Tabernakulum takie, które było umieszczone w czasie budowy kościoła, a nad nim duży obraz Pan Jezusa. O tym że Tabernakulum nie było zmieniane dowiedziałam się od księdza.

W domu mam obraz Pana Jezusa Miłosiernego, przez dwa dni widziałam żywe oczy Pana Jezusa na tym obrazie.

Duch Święty działa w nas, Ja odczułam działanie Ducha Świętego wielokrotnie.

Temat, którego nie rozumiałam został mi wyjaśniony, bez zdobywania wiedzy na ten temat. Dzięki Duchowi Świętemu zrozumiałam krzyż, grzech pierworodny, statuę wolności . Duch Święty pochodzi od Boga Ojca i od Pana Jezusa.

Bliska mi osoba pukała czymś parę godzin. Był u niej lekarz, dostała zastrzyk uspokajający, ale to nie pomogło, uspokoiła się, gdy z mężem pomodliliśmy się.

-6-

Ktoś z rodziny był dla mnie niedobry, gdy modliłam się za tę osobę było dobrze. Gdy tylko nie pomodliłam się było źle. Trwało to jakiś czas.

Modlitwa pomaga w małżeństwie. Mam takie doświadczenie, kiedy mąż przesadził w czymś, to potem chciał aby się z nim modlić. I to pomaga. Po wspólnej modlitwie nie chce się pamiętać złego. Gdyby wszyscy tak robili, rozwodów byłoby mniej. W małżeństwie nie trzeba czekać na inicjatywę małżonka, ponieważ modlitwa w każdym przypadku pomaga.

Miałam problem z bliską mi osobą, zawiozłam ją do rodziny, aby tam pobyła, niestety nie chciała wrócić do domu. Prosiliśmy ją, ale ona się uparła że zostanie. Dopiero gdy się pomodliłam, bliska mi osoba zmieniła zdanie i wsiadła do samochodu.

Modlitwa do św. Michała Archanioła jest egzorcyzmem, który odgania złe duchy. Byłam w kościele, kiedy ten egzorcyzm był odmawiany, a młody człowiek dostał drgawek w czasie tej modlitwy. Później wyszedł z kościoła, jakby nic się nie stało. Zły duch złościł się i protestował, że była odmawiana ta modlitwa, więc módlmy się często tą modlitwą.

-7-

Gdy człowieka ogarną niepotrzebne uczucia miłości to trzeba się modlić, modlitwa pomaga, ale trzeba to zrobić z pełną szczerością. W uczuciach nienawiści trzeba modlić się co jakiś czas.

09.03.2016 roku

Miałam wrażenie, że Pan Jezus żegna się ze mną. Dzisiaj były ostatnie instrukcje, polecenia, uwagi, które czytałam w książkach. Po południu odmówiłam różaniec, Tajemnicę Chwalebną, a tam przeczytałam, że czas się pożegnać i wstąpić do Nieba, że już były wydane właśnie ostatnie polecenia, instrukcje i uwagi. Zrozumiałam, że to rzeczywiście pożegnanie i zaczęłam płakać. Płakałam kilka godzin bez przerwy. Było mi tak smutno, jakby ktoś najbliższy mnie opuścił. Choć byłam świadoma, że Pan Jezus z nami będzie zawsze do końca czasów. Za 2 dni nie było tej wersji Tajemnicy Różańcowej, którą wcześniej czytałam .

Były podpowiedzi, wprost słyszałam o zjednoczeniu chrześcijan i Żydów. Było to w Wielki Piątek po Komunii Świętej. Słyszałam głos wewnętrzny. W niedzielę, w czasie Mszy Świętej, modliłam się o zjednoczenie chrześcijan i Żydów, pytałam Pana Jezusa co robić, aby tak się stało. Dostałam odpowiedź zwykłą, przez natchnienie, że powinniśmy modlić się jedną godzinę przez miesiąc. Przepraszać Boga za grzechy, prosić Boga o łaski w sprawie zjednoczenia chrześcijan i Żydów.

-8-

Słyszałam głos wewnętrzny, że miałam znaleźć ludzi, czystych jak szkarłat. Do mojej koleżanki, sąsiada wysłałam świadectwo, on zadzwonił i opowiedział mi, że rozmawia z Panem Jezusem, Jan Paweł II do Niego krzyczał dwa razy, że powinniśmy w pierwsze soboty miesiąca przepraszać Niepokalaną Matkę Bożą za wszelkie zniewagi i bluźnierstwa. Pan Jezus podał mu na kartce papieru piękną modlitwę, a gdy przestał się modlić, kartka była pusta. Można czuć się jak w Niebie, będąc tu na ziemi, trzeba tylko się modlić, przybliżać do Boga, spełniać Jego wolę.

W pierwszy piątek miesiąca byłam u spowiedzi świętej, pościłam (ścisły post), modliłam się za dusze w czyśćcu cierpiące, a w nocy czułam tchnienie Boże. Czułam je cztery razy, a gdy włączyłam Radio „Maryja,” słyszałam, że takie tchnienie oznacza przybliżenie do Boga.

-9-

28.05.2016 roku

Gdy modliłam się na różańcu, na niebie ukazał się Krzyż z promieni słonecznych, a w środku, na słońcu pulsująca biała Hostia. Trwało to około 10 minut. Teraz gdy patrzę na słońce przemienia się ono w Hostię, a wokół tworzą się różne kolory, najczęściej czerwony. Pan Jezus wskazał przez natchnienie, że powinniśmy Jemu dziękować za wszystkie łaski, jakimi nas obdarza, odmawiać różaniec i wypraszać łaski przez Matkę Bożą. Adorujmy Cud Eucharystyczny, odbierajmy błogosławieństwa.

Obecnie wszyscy patrząc w słońce mamy wgląd do duszy. Zobaczymy słońce w różnych kolorach. Świadczy to o tym że, zbliża się sąd ostateczny- karzący. Nawracajcie się do Boga w Trójcy Jedynego, który Jest Bogiem wszechmogącym i jedynym na świecie.

Obudził mnie straszny ból, w wizji pokazane mi było, jak cierpią dzieci, gdy dokonuje się aborcji. Ból trwał krótko, bo trudno byłoby wytrzymać dłużej.

-10-

Usłyszałam słowa: „Zbawienie od Boga, które trzeba rozeznać.”

Modliłam się na różańcu i czytałam tajemnice, a tam, teraz jest Orędzie Pana Jezusa do Polaków. Orędzie to wskazuje na przewodnią rolę Polski w odnowie życia duchowego świata. Jest to napisane w książeczce do modlitwy „Modlitwa, Ofiara i Pokuta.”

Cytat: „Tak jak po Wniebowstąpieniu Zbawiciel posłał uczniów, tak i Polskę postanowił uczynić apostołem wśród narodów świata, aby odrodzić w duchu i prawdzie miliony dusz, aby tam, gdzie teraz panuje szatan On Sam Królował. Modlitwa za Polskę to nie sprawa osobista lub narodowa, lecz sprawa Boża, gdyż chodzi o Królestwo Boże, które tutaj ma się rozpocząć i rozszerzyć na cały świat.” ,,Królestwo Boże nie utożsamia się z Królestwem ziemskim. Jest wszędzie tam, gdzie ludzie wierzą w Chrystusa naśladują Jego świętość i korzystają z Jego łaski. Jest wszędzie, gdzie jest Chrystus. W królestwie tym panuje miłość. Jeśli miłujemy innych ludzi, wtedy Królestwo Boże jest w nas [por. Łk 17,21]. Do tego królestwa jesteśmy wszyscy wezwani. Mamy uwierzyć w Ewangelię, to znaczy przyjąć ją całym sercem.”

W polecanych mi przez Pana Jezusa dziełach o. Mateo „Król Miłości,” w książkach Anny Argasińskiej i Orędziu z 2013 roku Anny Argasińskiej powtarza się Wola Boża, Pan Jezus chce, aby Polska się nawróciła i opowiedziała za przestrzeganiem dekalogu w urzędach państwowych. Pragnie, abyśmy Pana Jezusa przyjęli do swoich serc i do swoich domów i aby był intronizowany na Króla Polski, a później Króla Wszechświata.

Intronizacja polega na przyjęciu Pana Jezusa do swoich domów i do swoich serc.

Pan Jezus został intronizowany w Polsce i w Libanie.

-11-

W katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Sobór Trydencki naucza, że Dziesięć Przykazań Bożych obowiązuje chrześcijan i że człowiek usprawiedliwiony jest w dalszym ciągu zobowiązany do ich zachowywania. Potwierdza to Sobór Watykański II. Biskupi jako następcy Apostołów, otrzymują od Pana… posłannictwo nauczania wszystkich narodów i głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu, aby wszyscy ludzie przez wiarę, chrzest i wypełnianie przykazań osiągnęli zbawienie.”

Tę wersję usprawiedliwienia sam Pan Jezus mi przedstawił w katechizmie kościoła katolickiego, na drugi dzień tej wersji nie było.

– 12-

-Pan Jezus przygotował nas na swoje przyjście. Czytałam, że to się stanie szybciej niż myślimy. Modliłam się, wzywałam Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus przez natchnienie podpowiedział, jak wypraszać duże sprawy.

Trzeba modlić się we wszystkich kościołach o jednej godzinie w jednej sprawie np. o pokój w Syrii.

Następnego dnia modliłam się podobnie do Miłosierdzia Bożego i otrzymałam podpowiedź, że potrzeba jest bardzo dużo modlitw, na różańcu” [natchnienie]. Powinniśmy wypraszać łaski nawrócenia dla grzeszników. Pan Jezus wskazał, że jeżeli będziemy się modlić o nawrócenie grzeszników, to będą się ludzie nawracać.

Czujmy się odpowiedzialni za stan dusz ludzkich na całym świecie.

Myślałam o Afryce, o jej biedzie. Pan Jezus chce, abyśmy pomagali sobie wzajemnie i podpowiada, że powinniśmy organizować doroczne zbiórki pieniędzy dla biednych w Afryce i uciśnionych w wojnie.

-13-

Nie jestem teologiem, we wszystkim pomaga mi Pan Jezus i Duch Święty.

Korzystajmy z Bożego Miłosierdzia, ze spowiedzi świętej, przebaczajmy bliźnim, bo gdy przebaczymy bratu, to Pan Bóg nam też przebaczy.

Pan Jezus tak kocha ludzi, że dla zbawienia człowieka dał się ukrzyżować.

Ciągle chce dla nas dobra.

Chce, aby ludzie się nawracali.

Pan Jezus czeka na każdego, bo tylko przez Niego można wejść do wieczności z Bogiem. Miałam takie natchnienie.

Gdy otworzyłam’ ‘Dzienniczek Faustyny’ ‘na stronie, gdzie Pan Jezus mówi o swoim miłosierdziu do ludzi, leciały mi łzy. Zrozumiałam, że powinnam to umieścić w przekazie.

Świętej Faustynie Pan Jezus mówi jak bardzo kocha ludzi i udziela nam swojego miłosierdzia – przebacza nam grzechy: „Ach jak mnie to boli, że dusze tak mało łączą się ze mną w Komunii Świętej. Czekam na dusze, a one są obojętne. Kocham je tak czule, szczerze, a one mi nie dowierzają. Chcę je obsypywać łaskami – one przyjąć ich nie chcą. Obchodzą się ze mną jak z czymś martwym, a przecież mam serce pełne miłości i miłosierdzia. Abyś poznała choć trochę mój ból, wyobraź sobie najczulszą matkę, która kocha bardzo swoje dzieci, jednak te dzieci gardzą miłością matki. Rozważ jej ból, nikt jej nie pocieszy. To słaby obraz i podobieństwo mojej miłości. Pisz, mów o moim miłosierdziu. Powiedz duszom, gdzie mają szukać pociech.

To jest w trybunale miłosierdzia (w Sakramencie Pokuty), tam są największe cuda, które się nieustannie powtarzają. Aby zyskać ten cud, nie trzeba odprawiać dalekiej pielgrzymki ani też składać jakiś zewnętrznych obrzędów, ale wystarczy przystąpić do stóp zastępcy Mojego i powierzyć mu nędzę swoją, a cud Miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni. Choćby dusza była, jak trup rozkładająca się i choćby po ludzku nie było wskrzeszenia i wszystko już stracone – nie tak jest po Bożemu, Cud Miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni. O biedni, którzy nie korzystają z tego Cudu Miłosierdzia Bożego; na darmo będziecie wołać, ale będzie już za późno.”

-14-

Pan Jezus kontaktuje się ze mną poprzez obrazy. Gdy postępuję zgodnie z Wolą Bożą, obrazy Matki Bożej Niepokalanej i Pana Jezusa z Sercem Jezusowym uśmiechają się. Jeżeli robię coś nie tak, jakby życzył sobie Pan Jezus, wtedy Pan Jezus i Matka Boska na obrazach są smutni. Taka ich reakcja jest też na moje pytania. Jeżeli odpowiedź na nie jest twierdząca, to Pan Jezus i Matka Boża na obrazach uśmiechają się, jeżeli nie ma aprobaty, to Pan Jezus i Matka Boża na obrazach są smutni. Pan Jezus rozmawia ze mną, a Bóg Ojciec i Matka Boża mówią do mnie czasami,

Na początku mojego powołania, weszłam z tematem zniesienia celibatu i modlitwą w tej intencji wiedziona światłem Ducha Świętego. Wcześniej były mi wyjaśnione warunki powstania celibatu. Czytałam o tym w książce, a kiedy chciałam drugi raz to przeczytać, tego nie było. Pan Jezus często w ten sposób postępuje, kiedy chce mi coś przekazać. Gdy myślałam o zniesieniu celibatu widziałam wyraźny uśmiech na obrazach Pana Jezusa i Matki Bożej.

Pan Jezus naprowadził mnie na temat katolickiej etyki seksualnej. Przeczytałam w internecie, że pożycie seksualne z samej natury ma być podejmowane jako wyraz wiernej miłości ślubowanej w sakramentalnym małżeństwie i nie może być oddzielone od swej funkcji prokreacyjnej. Dlatego katolicka moralność odrzuca antykoncepcję jak również stosunki przerywane, petting oraz masturbację. Podkreślił to w encyklice ,,Humanae Vitae ”(25 lipca 1968r.) papież Paweł VI, co spotkało się ze sprzeciwem części hierarchów Kościoła. Pan Jezus wyraźnie podkreślił, że antykoncepcję, stosunki przerywane, petting, oraz masturbacje należy odrzucić z encykliki ,,Humanae Vitae”. Dowiedziałam się o tym poprzez wyraźny uśmiech Pana Jezusa i Matki Boskiej wyrażonej na obrazach. W taki sposób Pan Jezus mi podpowiada.

-15-

W spowiedzi świętej Pan Jezus przebacza nam nasze grzechy tu na ziemi, ale sprawiedliwość Boża sprawia, że wszystkie je trzeba odpokutować w czyśćcu lub tu na ziemi poprzez dobre uczynki, modlitwę, posty, jałmużnę.

Królestwo Boże w sercach, w rodzinach, narodach.

Niech ziemia będzie odblaskiem życia w Niebie.

,,Kościół mój jest łodzią i nie może być zatopiony, oprze się nieustępliwie każdej fali, będzie niósł światło Boże na cały świat.”

,,Wiele, wiele przebacza się temu, kto wiele umiłował.”

Biedne dusze nie wiecie, jak was kocha Zbawiciel. Nie bójcie się mnie. Przyjdźcie z ufnością i odwagą. Otwieram wam moje serce i ramiona, Jestem waszym Zbawicielem.

Nawróćcie się do Pana swojego całym sercem, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nie skory do gniewu i pełen litości i żal mu karania.

Jeśli kto wyznaje, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem świata i jest Synem Bożym, to Bóg jest w nim.

Bóg zna serca ludzkie i jest w każdym człowieku na ziemi.

-16-

Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten kto sprawiedliwie postępuje.

,,Ja będę zawsze obecny i żyjący w was, a wy będziecie mogli łączyć się ze Mną, gdy tylko zechcecie.” Trzeba wiernych przekonać, że Boże Królestwo nie jest z tego świata, że jest ono duchowe. Przekonanie to zdobędzie się tylko łagodnością. Biada temu kto tu użyje przemocy.

-17-

Królestwo Boże będzie trwać przez pokolenia, jeżeli będziemy żyć z Bogiem.

Przekazuję pamięć o Wielkim Bożym Miłosierdziu.

Wszyscy ludzie niech kochają Boga.

Niech Królestwo Boże trwa na wieki.

,,Bądźcie czujni. Przeciwnik wasz, diabeł szuka kogo pożreć.

Mocni Bogiem przeciwstawiajcie się jemu.

Boże jesteś moim obrońcą i warownią, która ocala.”

CHRZEST

Pierwsi ludzie zgrzeszyli, bo zjedli owoc z drzewa życia. Nie przestrzegali zakazu, chcieli być równi Bogu, przemówiła przez nich pycha, takie było natchnienie. Pan Jezus mówi nam, abyśmy pamiętali o grzechu, o konsekwencjach nie przestrzegania przykazań Bożych.

Wina pierworodna grzechu pierwszego człowieka została przekazana całej ludzkości.

Pan Jezus odkupił nas od tego grzechu całkowitym swoim wyniszczeniem na Krzyżu.

Chrzest Święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą otwierającą dostęp do innych Sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu pierworodnego i odrodzeni jako dzieci Boże, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w wiarę.

-18-

Wyjaśnienia

Bóg w Trójcy Jedyny jest Bogiem Wszechmogącym i jedynym na świecie.

Bóg Ojciec jest stworzycielem nieba i ziemi. Syn Boży narodził się z Maryi Panny, stał się człowiekiem, jedynym zbawcą ludzi. Umarł za grzechy ludzi, odkupił nas od śmierci wiecznej, otworzył nam niebo i zmartwychwstał. Duch Święty jest wysłannikiem Boga Ojca i Syna Bożego, działa w ich imieniu. O duchu Świętym miałam natchnienie.

Po śmierci dusze czyste Żydów i islamistów są z Bogiem. Dusze grzeszne pozostają w otchłani, czekają aż ich rodacy nawrócą się i będą wypraszać łaski dla nich, aby dostali się do czyśćca, a później do nieba.

Po śmierci dusze czyste buddystów i Hindusów są w przestrzeni dobrej, ale nie z Bogiem, grzeszne natomiast są w przestrzeni złej . Czekają, aż ich bracia w wierze nawrócą się na wiarę chrześcijańską i będą wypraszać łaski, aby dostali się do czyśćca, a później do nieba.

Po śmierci dusze ateistów pójdą do przestrzeni dla pogan, gdy nie są ochrzczeni lub gdy nie chcą być z Bogiem.

Modlitwa

Boże Ojcze ofiaruję Ci najdroższą krew Pana Jezusa z Jego ranami, moimi modlitwami i trudami dnia dzisiejszego w intencji wynagrodzenia za grzechy moje i całej wspólnoty.

Modlitwa za dzieci poczęte

Widziałam w kościele małe dzieci niesione z wielką miłością. Były problemy to były bliźnięta, a ojciec nie dorósł do ojcostwa. Łzy mi poleciały, wzruszyłam się i miałam natchnienie, że trzeba modlić się za dzieci poczęte. Czasami złe okoliczności są na początku życia dzieci.

Chrzest

Pycha i nieposłuszeństwo, człowiek chciał być równy Bogu. Z pychy biorą się inne ciężkie grzechy- mnie wszystko wolno. Myślę, że po to jest chrzest abyśmy pamiętali, że nigdy nie będziemy równi Bogu, aby nam nigdy do głowy to nie przyszło. Chrzest gładzi grzech pierworodny.

Nagrzeszyłam, bo źle się do kogoś odezwałam, gdy Boga przeprosiłam, to Pan Jezus przyczepił plaster miodu do mojej duszy.

Pan Jezus odniósł się do mnie źle. Było mi bardzo przykro. Pan Jezus pokazał jak jemu jest bardzo przykro, gdy Go wyzywamy i przeklinamy. Takie miałam natchnienie.

W podręczniku do religii czytałam o aborcji, było opisane jak dziewczęta są kuszone przez złego ducha złymi myślami. Nie wiedziały co robić i popełniały aborcję. Złego ducha trzeba zawsze odganiać gdy atakuje. Ja odganiam złego ducha od siebie odmawiając jedną część różańca i dwie litanie, wówczas najczęściej wszystko się uspokaja. Bywało i tak, że mój mąż modlił się ze mną i dopiero zły duch został odgoniony- ataki ustawały. Kilka razy zdarzyło się tak, że nic nie pomagało, to wtedy poprosiłam Pana Jezusa i pomoc była. Pomocny w odganianiu złego ducha jest olej egzorcyzmowany, gdy zły duch męczy, to trzeba smarować atakowane miejsca tym olejem.

Byłam z mężem w Warszawie w szpitalu. W nocy wyszłam na korytarz szpitala, a tam słyszałam straszny krzyk w jednym pokoju. Krzyk był przerażający. Myślę, że był to krzyk złego ducha i że zły duch dręczył w ten sposób osobę, która popełniła wiele grzechów. Z tego wynika, że ludziom którzy dużo nagrzeszyli, źle się żyje na świecie.

Diabły, które są w ludziach to są zbuntowane anioły. Gdy ktoś popełni ciężki grzech, to zły duch wchodzi do duszy człowieka.

Modlitwa o uwolnienie od lęku

Panie Boże wszechmogący w Trójcy Jedyny proszę Cię uwolnij mnie od lęku, strachu przed niebezpieczeństwem i bądź przy mnie zawsze.

Należy odmówić 5x Ojcze Nasz i 1x Chwała Ojcu.

Pan Jezus oczekuje od nas byśmy po każdej mszy świętej odmawiali jedną litanię do Niego. Przez odmawianie tych litanii możemy wypraszać łaski w różnych sprawach, przepraszać Boga.

Gdy podlewałam rośliny w ogrodzie, to ukazywała się tęcza wielokrotnie. To działo się na początku moich objawień.

W książce ,,Historia Świata” przeczytałam o religii protestanckiej o Marcinie Lutrze. Za jakiś czas chciałam jeszcze raz to przeczytać, nie znalazłam tego tekstu. Zrozumiałam że powinnam o tym napisać. Protestantyzm to religia, którą założył Marcin Luter w 1517 roku.

Nie rozumiał lub nie mógł uwierzyć w to, że Pan Jezus jest obecny w Najświętszym Sakramencie.

Nie chciał dawać datków na budowę bazyliki św. Piotra w Watykanie.

Nie podobały mu się odpusty za które trzeba było płacić.

W czasie nabożeństwa protestanckiego nie ma przeistoczenia chleba w ciało Chrystusa i wina w krew Pana Jezusa. Spowiedź jest ogólna nie daje rozgrzeszenia. W wierze protestanckiej jest tylko jeden sakrament, sakrament chrztu św. Dusze czyste zostają zbawione, a dusze grzeszne mogą otrzymać zbawienie w wierze katolickiej i prawosławnej, korzystając z sakramentu pokuty i pojednania. Pan Jezus mówi o zjednoczeniu chrześcijan w wierze katolickiej.

Wieczorem okno było otwarte, słyszałam dziwny pisk. Dowiedziałam się, że piszczała to dusza bliskiej mi osoby. Modliłam się za tę duszę. Następnego dnia również ta dusza piszczała, bo chciała żeby za nią odbyła się msza święta. O tym dowiedziałam się od Pana Jezusa.

W nocy w czasie snu bliskiej mi osoby, słyszałam jak ta osoba mocowała się z kimś. Trwało to kilka nocy, a rano nic z tych przeżyć bliska mi osoba nie pamiętała. Osoba ta ostatnio grzeszyła , wyzywała Boga. Gdy wyspowiadała się ataki ustały. Myślę, że był to zły duch, który chciał wejść do duszy tej osoby.

Słyszałam przekleństwa i złożyczenia przez cały dzień. Z tego powodu byłam słaba I żle się czułam.

Nie wolno nikogo przeklinać ani mu złożeczyć.

Po śmierci każdego człowieka powinna być odmawiana jedna część różańca codziennie, aż do pogrzebu. Ta modlitwa odgania złe duchy, które bardzo mocno atakują duszę przed sądem I chcą tę duszę zaprowadzić do piekła.

ŻYCIE WIECZNE

Czasami słyszę ludzi którzy nie żyją i to właśnie znana mi osoba opowiedziała mi jak jest w niebie, czyśćcu i piekle. W niebie ta osoba była kilka dni, w czyśćcu prawie dwa lata, a w piekle dwie godziny.

N I E B O

W niebie jest mało ludzi i dużo przestrzeni. Są góry, rzeki, morza i dużo zieleni. Osoba opowiadająca była w górach i spostrzegła zupełne podobieństwo do naszych gór. Była w Dolinie Białego, na Krupówkach, oraz w Karkonoszach. Podziwiała też piękno Morza Czarnego. Wszędzie jest dużo kwiatów zieleni, kolorowo. Słychać śpiew ptaków i śpiew chórów anielskich. Jest pięknie. Ludzie ze sobą rozmawiają, modlą się dwie godziny dziennie. W niebie jest więcej kobiet.

PIEKŁO

W piekle jest źle. Jest ciemno, ciasno i straszny odór. Twarze ludzkie powykrzywiane z bólu.

Słychać wycie i ryk jest ciągły jazgot. Ciała ludzi są brudne, są słabi chodzą powoli. Nie rozmawiają ze sobą.

CZYŚCIEC

W czyśćcu jest bardzo dużo ludzi i bardzo ciasno. Jest bardzo dużo twarzy powykrzywianych z bólu. Co chwilę ktoś krzyczy, niektórzy jęczą. Ludzie rozmawiają ze sobą.

Bóg Ojciec i Pan Jezus jest ze mną i to jest wielki zaszczyt, o którym wcześniej nawet nie marzyłam. Rozmawiam z Bogiem, nic się przed Nim nie ukryje. Dużo się modlę. Otrzymuję podpowiedzi i pomoc. Najważniejsza jest miłość do Boga i tą miłością trzeba żyć tu na ziemi i w niebie. Boga trzeba kochać jak kogoś najbliższego, bo Bóg jest Bogiem zazdrosnym i wymagającym. Chce dla nas dobra i pomaga nam w tworzeniu tego dobra.

 


M O D L I T W Y

RÓŻANIEC ŚWIĘTY

 

TAJEMNICE RADOSNE

     1. Zwiastowanie Najświętszej Mari Pannie.

Matka Boga była poświęcona Bogu, ponieważ urodziła się, gdy jej rodzice byli starzy. Za to, że się urodziła poświęcili ją Bogu. Była w swoim pokoju, gdy anioł przyszedł do niej i jej oświadczył, że urodzi syna Bożego. Zatrwożyła się tą wiadomością a jednocześnie czekała aż to się stanie. Powiedziała Bogu tak , Jej zgoda oznaczała ogromny trud, a dla ludzi zbawienie.

     2. Nawiedzenie Elżbiety

Maryja, gdy usłyszała, że jej kuzynka jest w stanie błogosławionym to pospieszyła jej z pomocą.

Przy spotkaniu obu kobiet Elżbieta zawołała ,,Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twego. A skąndże mnie to, że przyszła matka Pana mego do mnie ? ” św. Jan rozradował się obecnością Boga, poruszyło się dzieciątko w łonie Elżbiety.

     3. Narodzenie Pana Jezusa

Pan Jezus po to przyszedł na świat, aby zbawić ludzkość, żeby odkupić wszystkie nasze grzechy i dać nam życie wieczne w niebie, pojednać nas z Bogiem. Urodził się w skrajnie biednych warunkach, bo tak było bezpiecznie. Cieszmy się i dziękujmy za to, że Bóg się o nas tak troszczy, byśmy wieczność spędzili w niebie.

     4. Ofiarowanie.

Maryja i Józef przyszli do świątyni z Jezusem, aby Go przedstawić i ofiarować Bogu. Przyszli , aby dziękować za dar syna. Spełniły się proroctwa. Symeon powiedział, „ Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. ” Z natchnienia Ducha Świętego Symeon przyszedł do świątyni, jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego.

     5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Pan Jezus pozostał w świątyni i rozmawiał z kapłanami. Rodzice przeżywali ogromny lęk o syna , gdy spostrzegli,że Go nie ma. Dopiero na trzeci dzień odnaleźli Jezusa.

Maryja robi mu wyrzut ,, Dlaczego nam to uczyniłeś ? ”. Lecz On im odpowiedział: ,, Czemuście Mnie szukali?. Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym co należy do mego Ojca ? ”.

 

 

 

TAJEMNICE ŚWIATŁA

     1. Chrzest Pana Jezusa.

Pan Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, a gdy został ochrzczony otworzyły się niebiosa. Ukazał się Duch Święty, a głos z nieba mówił „ Ten jest mój syn umiłowany w którym mam upodobanie”. Chrzest gładzi grzech pierworodny. Przez chrzest św. zostajemy wszczepieni w Mistyczne Ciało Chrystusa, którym jest kościół święty,stając się w ten sposób dziećmi Bożymi.

     2. Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej.

Pan Jezus, Maryja i uczniowie uczestniczyli w uczcie weselnej. W pewnym momencie zabrakło wina. Matka Boża prosiła syna, aby uczynił cud i powiedziała „ uczyńcie wszystko co wam powie syn.” Zostały napełnione stągwie wodą, a Pan Jezus uczynił cud. Wino było wyborne. Przez ten cud Pan Jezus otworzył serca uczniów na wiarę i potwierdził swoją misję zbawczą .

Przez spełnienie prośby swojej matki dał nam też przykład, że mamy prosić to otrzymamy to, o co prosimy.

     3. Głoszenie Królestwa Bożego

Królestwo Boże jest w nas, jest wszędzie tam gdzie jest Chrystus. Dbajmy oto żeby budować Królestwo Boże w którym panuje dobroć, miłość, wyrozumiałość, miłosierdzie i pokój serca.

W dzisiejszych czasach bardzo ważne są sprawy finansowe i oto bardzo dbamy. Dbajmy również, żeby świat tworzył Królestwo Boże.

     4. Przemienienie Pańskie

Pan Jezus na górze Tabor przemienia się, ukazuje Swoje bóstwo trzem uczniom Piotrowi, Janowi i Jakubowi. Z obłoku usłyszeli głos ,, To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie! ”. Przez to objawienie Pan Jezus przygotowuje ich na nadchodzącą przyszłość, na swoją mękę i śmierć. Objawienie chwały Jezusa miało umocnić uczniów na godzinę próby wiary w Mesjasza.

     5. Ustanowienie Eucharystii.

Pan Jezus ustanowił Eucharystię na ostatniej wieczerzy. Gdy apostołowie jedli Pan Jezus wziął chleb i odmówił błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc ; „Bierzcie i jedzcie to jest Ciało moje ”. Następnie wziął kielich odmówił dziękczynienie, dał im, mówiąc ,,Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.” Pan Jezus jest wśród nas. Gdy Go kochamy to możemy Go przyjmować do swojego serca codziennie, a nawet dwa razy dziennie.

TAJEMNICE BOLESNE

     1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

Panie Jezu Jak ty nas kochasz. Wierz, że czeka Cię śmierć, cierpienie, nie uciekasz, bo miłość i chęć zbawienia ludzi jest silniejsza. Modlisz się do Boga, przeżywasz to wydarzenie bardzo mocno, bo pocisz się krwawym potem i prosisz swojego Ojca o wsparcie poddając się woli Ojca,, Ojcze nie moja lecz Twoja Wola niech się stanie”.

     2. Biczowanie Pana Jezusa.

Wykonujący wyrok byli silni i bezwzględni, a serca ludzkie jak z kamienia. Nikt nie chciał Ci pomóc Panie Jezu .Twoja pokora wobec oprawców była ogromna. Wierz , że po to przyszedłeś na świat , aby ludziom otworzyć niebo.

     3.Cierniem ukoronowanie.

Panie Jezu na głowę włożyli Ci cierniową koronę, aby z Ciebie drwić, że jesteś królem. Dla Ciebie był to kolejny ból i zniewaga. My tak często dokładamy do tego bólu, swoje uwagi zniewagi, złości . Marudzimy , że Bóg nas nie wysłuchał, że powinno być inaczej. Bądźmy pokorni wobec Boga, bo Pan Jezus cierpiał dużo za nas, aż do samej śmierci. Poświęcił się, aby nas wyzwolić od śmierci wiecznej.

     4. Droga krzyżowa Pana Jezusa.

Twoja droga krzyżowa Panie Jezu była bardzo trudna do pokonania, bo przecież dźwigałeś ciężki krzyż. Idąc trzy razy upadłeś pod ciężarem krzyża Na tej drodze spotkałeś ludzi którzy Ci pomagali, współczuli, a byli i tacy co Cię bili, opluwali, szydzili z Ciebie. Twoja droga wiodła na Golgotę, na której odkupiłeś wszystkie nasze grzechy.

     5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa.

Przybili Ciebie Jezu do krzyża razem ze złoczyńcami, a Ty się temu poddałeś. Prosiłeś swojego Ojca o przebaczenie dla swoich oprawców ,,Ojcze przebacz im bo nie wiedzą co czynią”. Czy my też potrafimy tak przebaczać jak Pan Jezus?.

TAJEMNICE CHWALEBNE

     1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Pan Jezus zmartwychwstał i my zmartwychwstaniemy do Życia wiecznego. Jeżeli zadbamy o życie z Bogiem tu na ziemi, to łatwiej nam będzie zdobyć życie wieczne w Niebie. Żyć z Bogiem to kochać Boga i ludzi, przestrzegać przykazań Bożych.

     2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

Pan Jezus gdy wykonał powierzone mu zadanie, wrócił do Boga Ojca. Uczniom swoim przekazał,,Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. Niebo zostało otwarte dla prawych i nawróconych. Pan Jezus wstąpił do nieba, ale pozostał z nami w Eucharystii. Możemy się Nim cieszyć przyjmując Go do swoich serc.

     3. Zesłanie Ducha Świętego

Pan Jezus wstąpił do nieba, a uczniom zrobiło się przykro, ale wcześniej zapowiedział, że przyjdzie pocieszyciel-Duch Święty. Maryja wraz z uczniami trwali na modlitwie przez dziewięć dni oczekując Ducha Świętego. Duch Święty zstąpił na oczekujących pięćdziesiątego dnia po zmartwychwstaniu w postaci ognistych języków. Od Niego otrzymali wszelkie wzmocnienie w wierze, natchnienia i mądrość.

     4. Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny.

Matka Boża była wzięta do nieba z duszą i ciałem. Najpiękniejsza osoba żyjąca na Ziemi. Urodziła i wychowała nam Zbawiciela, cały czas pomagała młodemu kościołowi. Jej objawienia ukazują nam Wolę Bożą. Maryja jest matką nas wszystkich, bo udziela nam łask i wyprasza wszelkie dobro u Boga.

     5. Ukoronowanie w niebie Najświętszej Marii Panny.

Maryja została w niebie ukoronowana na królową nieba i ziemi. Matka Boga w niebie jest królową aniołów, jest większa od aniołów, jest zjednoczona ze wszystkimi zbawionymi. Maryja wyprasza i rozdaje nam łaski, pomaga nam w zbawieniu. Jest w niebie pierwsza po Trójcy Świętej. Na ziemi była dla nas wzorem świętości.

D R O G A     K R Z Y Ż O W A

Pan Jezus będąc w Jerozolimie przeżył śmierć i zmartwychwstanie. Poniósł śmierć przez ukrzyżowanie, bo serca ludzkie tego chciały. Nie było powodu aby tak się stało, ale zazdrość i strach Sanhedrynu tego dokonała. Ukrzyżowanie było typowe dla tego okresu w dziejach Izraela. Pan Jezus zmartwychwstał bo tak chciał Bóg Ojciec. Przez zmartwychwstanie nastąpiło pojednanie Boga Ojca z ludźmi co przyczyniło się do otwarcie nieba dla wszystkich.

 

Stacja 1. Pan Jezus skazany na śmierć.

Piłat nie znalazł winy w Jezusie, ale nienawiść ludzka jest wielka. My także oskarżamy Go o różne sprawy, że coś się nam nie podoba, że powinno być inaczej. Zamiast dziękczynienia za łaskę zbawienia skazujemy naszego odkupiciela. Złość ludzka skazała Syna Bożego na biczowanie i śmierć krzyżową. Boże wybacz nam.

Stacja 2. Pan Jezus zostaje obarczony krzyżem.

Na plecy włożyli Ci Jezu krzyż, dźwigałeś go , a z nim niosłeś wszystkie nasze grzechy. Odkupiłeś je przez swoje cierpienie i śmierć. My też dźwigajmy nasze krzyże bez żalu, pretensji z pokorą. Nie grzeszmy, nie dokładajmy ciężaru sobie i nie sprawiajmy przykrości Bogu.

Stacja 3. Pierwszy upadek Pana Jezusa.

Panie Jezu cierpisz za nas, za nasze grzechy , za naszą pychę, upadasz, ale podnosisz się z tych upadków, bo nas kochasz. My też podnośmy się z naszych upadków – grzechów, aby wieczność spędzić z Bogiem.

Stacja 4. Pan Jezus spotyka swą ukochaną matkę.

Raduje się serce Jezusa gdy spotyka swoją matkę. Matka ,Ona zawsze chce być przy swoim dziecku, aby go wspierać. Maryja jest złączona duchowo ze swoim synem. Ona wie że, Jezus cierpi i Ona wraz z Nim również cierpi, jest wspóuczestniczką zbawienia które dokonuje się na krzyżu.

Stacja 5. Szymon Cyrenejczyk pomaga Panu Jezusowi nieść krzyż.

Ciężki krzyż, a sił coraz mniej. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż. Pan Jezus chce naszej pomocy, oczekuje, że będziemy Go wspierać nie tylko na drodze krzyżowej , ale w całym swoim życiu w budowaniu Królestwa Bożego.

Stacja 6. Weronika podaje Panu Jezusowi chustę do otarcia oblicza.

Tę pomoc Pan Jezus przyjmuje z wdzięcznością. W zamian ofiaruje Weronice Swoje oblicze na chuście. Kochajcie Boga, a otrzymacie nagrodę już tu na ziemi i nagrodę wieczną w niebie.

Stacja 7. Pan Jezus upada po raz drugi.

Krzyż coraz cięższy i cierpienie większe, a misja zobowiązuje do całkowitego poświęcenia się dla ludzi, aby ci którzy teraz zioną nienawiścią, pychą, wzgardą podnieśli się i zostali zbawieni.

Stacja 8. Pan Jezus pociesza i upomina płaczące niewiasty.

Pan Jezus mówi do płaczących niewiast ,,Nie płaczcie nade Mną, ale nad sobą i nad dziećmi waszymi”. To wezwanie kieruje do wszystkich chrześcijan, aby zapłakali nad swoimi grzechami.

Stacja 9. Pan Jezus upada po raz trzeci.

Brak sił, wyczerpanie i cierpienie wielkie, ale miłość do ludzi i chęć ich zbawienia sprawia, że Jezus wstaje i dalej idzie na Golgotę na swoje przeznaczenie, na śmierć.

Stacja 10. Pan Jezus zostaje obnażony z szat.

Wstyd, kolejna zniewaga. Człowiek popełnia wszystkie możliwe okrucieństwa, a Pan Jezus cierpi i teraz cierpi gdy grzeszymy. Chce byśmy to cierpienie ukoili przez miłość do Niego przez życie w prawdzie i w wierze katolickiej.

Stacja 11. Pan Jezus zostaje przybity do krzyża.

Ciężko grzesząc przybijamy zbawiciela do krzyża. Zamiast miłości jest pycha nienawiść i egoizm one ciągle istnieją. Człowiek nie ma pokory tak odpłaca Bogu za Jego poświęcenie, za miłość do człowieka. Na krzyżu Pan Jezus został wywyższony, a my przez Niego też zostaliśmy wywyższeni. Możemy doświadczyć Nieba jeżeli się o to postaramy.

Stacja 12. Pan Jezus kona na krzyżu.

Zbawiciel kona na krzyżu, ale przez Swoją śmierć pojednał człowieka z Bogiem, pokonał szatana,

grzech i śmierć wieczną. Patrząc na krzyż odpędzamy złego ducha od siebie

Stacja 13. Pan Jezus zostaje zdjęty z krzyża.

Ciało Pana Jezusa zostaje zdjęte z krzyża i złożone na ręce Matki. Ona bardzo cierpi. Płacze, a jej łzy obmywają Go z nienawiści ludzkiej. Nienawiść niszczy tego kogo nienawidzimy, a przede wszystkim tego który nienawidzi. Dla nas byłoby najlepiej, gdybyśmy byli tak dobrzy jak chleb.

Stacja 14. Złożenie ciała Pana Jezusa do grobu.

Pan Jezus znalazł się w otchłani, aby wyzwolić dusze sprawiedliwych- przenieść je do Nieba. Tam byli apostołowie, prorocy i inne dusze czyste. Grzeszne dusze poszły do czyśćca, aby odpokutować swoje grzechy. My ludzie zostaliśmy przemienieni, dostaliśmy życie wieczne w Niebie, ale czy to się spełni ? To od nas zależy.

Męka Pana Jezusa to straszne cierpienie przez które przeszedł i bardzo się z tego cieszy, że otworzył niebo dla wszystkich którzy na nie zasłużą.

 

LITANIA – Pycha

Boże Wszechmogący proszę o ratunek dla mnie, strzeż mnie Boże przed pychą.

Każdy człowiek ma pychę, jeden więcej a drugi mniej.

Pycha każe człowiekowi dominować nad drugim człowiekiem,

popycha do kłamstwa, bo wypada wiedzieć,

Człowiek pyszny poucza innych, choć daleki jest od działań poprawnych.

Pycha zamyka usta, nie daje dojść do głosu innym,

wie najlepiej, nie pozwala porozumieć się z drugim człowiekiem.

Pyszni chcieliby rządzić według swojego upodobania, a jeżeli im się ktoś sprzeciwi, to obmawiają i dręczą taką osobę.

Człowiek pyszny nie daje wybić się innej osobie, kopie dołki pod nią,

manipuluje ludźmi, aby ich poniżyć.

Pycha ogranicza widzenie prawdy, bo jest zaślepiona w swoim ja.

Duma rozpiera człowieka pysznego.

Człowiek pyszny chce , aby go słuchano.

Pycha żąda rozgłosu, bycia na świeczniku,

chce, żeby go podziwiano i uwielbiano.

Człowiek pyszny nie szanuje drugiej osoby, uwielbia siebie.

Działa podstępnie, bo człowiek pyszny słucha podpowiedzi szatana.

Ludzie pyszni więcej grzeszą – mnie wszystko wolno.

Boże wszechmogący, obarczeni wieloma słabościami pokornie prosimy, abyś pomógł wyzbyć się pychy, jako głównej przyczyny naszych grzechów. Prosimy Cię Boże broń nas od złudnych działań naszej zarozumiałości i zuchwalstwa.

 

M I Ł O S I E R D Z I E     B O Ż E

Miłosierdzie Boże to moc i potęga Boga, który może nam ją okazać.

Miłosierdzie Boże to litość Boga nad nami.

To miłość Boga do nas ludzi.

Upadamy, a miłosierdzie Boże podnosi nas z upadków i dźwiga aż do samego nieba.

Miłosierdzie Boże to przebaczenie grzechów.

Nieograniczone miłosierdzie Bóg okazuje nam w sakramencie chrztu i pokuty. B Bez twojego miłosierdzia Panie Jezu nasze życie byłoby wielkim lękiem.

Dałeś nam Panie Jezu swoją matkę miłosierną, aby nam pomagała w zbawieniu. Boże nasz, Ty zawsze wiesz, co w naszej duszy jest, kieruj nami tak byśmy umieli mądrze postępować i nie grzeszyli.

Gdyby nie Twoje Miłosierdzie dawno by świat nie istniał. My grzeszymy, a Twoja cierpliwość dla nas jest wielka. Boże Wszechmogący, przebaczaj nam zawsze nasze przewinienia i chroń nas od wszelkich pokus do grzechu.