Bóg w Trójcy Jedyny jest Bogiem wszechmogącym i jedynym na świecie. Bóg Ojciec jest stworzycielem nieba i ziemi. Syn Boży- Jezus Chrystus narodził się z Maryi Panny i stał się człowiekiem. Przez swoją śmierć na krzyżu odkupił nas od grzechów, również od grzechu pierworodnego, stał się jedynym zbawcą ludzi. Odkupił nas od śmierci wiecznej, otworzył nam niebo. Tylko przez Pana Jezusa można wejść do wieczności z Bogiem.

Dostaliśmy życie wieczne od Pana Jezusa i to jak spędzimy całą wieczność od nas zależy. Grzech pierworodny, którym została obarczona cała ludzkość gładzi chrzest.

Grzech pierworodny którym została obarczona cała ludzkość gładzi chrzest. Życie wieczne wszyscy otrzymali, ale życie z Bogiem w wieczności tylko ci którzy przyjmą chrzest.

Przez chrzest jesteśmy włączeni do wiary chrześcijańskiej.

Pan Jezus przekazał, aby nastąpiło zjednoczenie chrześcijan i Żydów w wierze katolickiej, chce również, aby wszyscy ludzie zjednoczyli się w wierze katolickiej, kocha wszystkich ludzi i chce ich zbawienia. Nawracajcie się na wiarę katolicką, bo to jest pełna wiara przez którą otrzymujemy zbawienie- wieczność z Bogiem. Wieczność z Bogiem otrzymamy przez prawosławie. Protestantyzm natomiast wymaga uzupełnienia.

Żydzi i islamiści po śmierci warunkowo są z Bogiem, jeżeli byli bez grzechu ciężkiego, natomiast grzeszni są w złej przestrzeni-otchłani. Czekają aż ich bracia w wierze nawrócą się na wiarę katolicką i będą wypraszać łaski, aby dostali się do czyśćca.

Buddyści i Hindusi po śmierci są bez Boga, czyści w dobrej przestrzeni , a grzeszni w złej przestrzeni- otchłani. Czekają, aż ich bracia w wierze nawrócą się na wiarę katolicką i będą wypraszać łaski , aby dostali się do czyśćca, a później do nieba.

Ateiści po śmierci są w takiej przestrzeni jak poganie (buddyści,Hindusi).

Młodzi uwierzcie- TO BÓG STWORZYŁ SŁOŃCE

Spójrz w słońce ,a zobaczysz stan swojej duszy. Zobaczysz słońce w różnych kolorach. Świadczy to o tym , że zbliża się sąd ostateczny- karzący Nawracajcie się do Boga w Trójcy Jedynego, który jest Bogiem wszechmogącym i jedynym na świecie.Piekło

Gdy modliłam się i dziękowałam Body za łaski, miałam świadomość, że wszyscy w wierze będąc nie doświadczymy piekła, swoje grzechy odpokutujemy w czyśćcu. Na twarzy Pana Jezusa i Matki Bożej zobaczyłam uśmiech (na obrazach). Mając to w pamięci za jakiś czas spytałam Pana Jezusa czy mogę modlić się o złagodzenie piekła i czyśćca. Dostałam odpowiedź, że mogę modlić się o zamknięcie piekła.

Modliłam się o zamknięcie piekła i dostałam taką odpowiedź „Bo oskarżyciel naszych braci został strącony, ten który dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem.”

Była msza dziękczynna, dziękowałam Bogu za ten dar. Modliłam się dwa dni, o to żeby piekło zostało zamknięte.

1.08.2017 r. otrzymałam taką odpowiedź. W „Brewiarzu dla świeckich” przeczytałam:

Gdy piekło klęskę poniosło

Musiało zwrócić swą zdobycz

A rzesza już wyzwolonych

Podąża śladem Jezusa.

Zwyciężył oto Zbawiciel,

Wspaniały władca wszechświata.

Mieszkańców nieba i ziemi

Połączył w jednej ojczyźnie.Usprawiedliwienie

Ta wersja usprawiedliwienia została mi przedstawiona przez Pana Jezusa w katechizmie kościoła katolickiego. Na drugi dzień tej wersji nie było. Pan Jezus tak to przedstawił, abym zwróciła na tę sprawę szczególną uwagę.

W katechizmie kościoła katolickiego czytam „Sobór Trydencki naucza, że Dziesięć Przykazań Bożych obowiązuje chrześcijan i że człowiek usprawiedliwiony jest w dalszym ciągu zobowiązany do ich zachowywania. Potwierdza to Sobór Watykański II. Biskupi jako następcy Apostołów otrzymują od Pana …. Posłannictwo nauczania wszystkich narodów i głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu, aby wszyscy ludzie przez wiarę, chrzest i wypełnienie przykazań osiągnęli zbawienie.”